Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Community-innovatie als aanjager van herinrichting supply chains

Aanmelden voor

Community-innovatie als aanjager van herinrichting supply chains

Doel van het project:
De voorspelbaarheid en stabiliteit in logistieke ketens is de
laatste tijd ver te zoeken. Tijdens corona is bijvoorbeeld duidelijk geworden
hoe kwetsbaar deze ketens zijn. Tegelijkertijd ontstaat er voor bedrijven en
professionals een toenemende druk om een veerkrachtige supply chain te
ontwerpen. Zij hebben baat bij het onderling delen van kennis en ervaring rond het
inrichten van de supply chains van de toekomst. Daarom is het doel van dit
project om deze zogenoemde learning community-aanpak van kennisdeling te gebruiken
als aanjager voor innovatie in ketens, ervaring met deze aanpak als
opschalingsmethodiek voor bestaande tools en oplossingen te gebruiken.

Inhoud van het project:
Het project omvat de volgende activiteiten. Eerst is de SCVDT
methodiek doorlopen met de community op het thema duurzaamheid en ketenethiek
en zijn cocrete onderzoekscases met bestaande technologie opgepakt. Vervolgens
is een rapportage opgesteld met vragen die kunnen evalueren of de learning
community-aanpak geschikt is als opschalingsmethodiek voor onder andere initiatieven
van de Topsector Logistiek. Ook zijn belangrijke externe krachtenvelden gedefinieerd die
op ketens zullen inwerken tot 2042, en zijn de belangrijkste kruispunten geïdentificeerd
voor de komende jaren. Hiermee zijn de contouren van de supply chain van de
toekomst vastgesteld en zijn onderwerpen gekozen die ter discussie en
verdieping zijn uitgewerkt.

Resultaat van het project:

Het resultaat is een rapport waarin de bevindingen van het
onderzoek worden gepresenteerd.