Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Carbon Added Accounting bij waterbedrijf

Aanmelden voor

Carbon Added Accounting bij waterbedrijf

Doel van het project:
Topsector Logistiek ontwikkelde de Carbon Added Accounting
(CAA) methodiek, waarmee CO2e uitstoot binnen een keten wordt toegekend aan een
specifiek (eind-)product. Bij de Topsector bestaat tevens de behoefte om de
CAA-methodiek te toetsen en te verbeteren aan de hand van ketenanalyses bij diverse
productiebedrijven. Een waterbedrijf (anoniem) verkent voortdurend mogelijkheden
tot verduurzaming van bedrijfsprocessen en de waterketen, waaronder CO2e- en
energiereductie. Vanuit deze gedachte is dit waterbedrijf geïnteresseerd in deelname aan
het CAA-project. Daarom is het doel van dit project om de CAA-methodiek toe te
passen op een van de producten van het bedrijf.

Inhoud van het project:
Dit waterbedrijf (anoniem) neemt graag deel aan de studie om de uitstoot die
vrijkomt bij de plaatsing van stalen infrastructuur in kaart te brengen. Voor
de CAA-analyse wordt alleen gekeken naar dat deel van de keten waarbij een
stalen buis wordt gecoat, gecementeerd en geplaatst, inclusief de
transportbewegingen tussen deze stappen. Om de uitstoot van het coaten en
cementeren van de buis in kaart te brengen, is de samenwerking met CCI
opgezocht. Data met betrekking tot de plaatsing van de buis is afkomstig van
een recent afgerond project waarbij de daadwerkelijke uitstoot en een
conventionele uitstoot in kaart zijn gebracht (best-in-class project). De CO2e
uitstoot is vervolgens aan de hand van de EN16258 en de nieuwe CAA-richtlijnen
bepaald.

Resultaat van het project:
De uitstoot in de keten van het waterbedrijf (anoniem) is uiteengezet in een
eindrapportage. De uitstoot is hierin weergegeven per processtap en
doorgerekend op basis van relevante meeteenheden. Ook zijn er adviezen en input
voor verbetering en/of uitbreiding van de huidige CAA-methodiek en
toepassingsrichtlijnen in en rapport opgenomen.