Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Calculatie CO2e-uitstoot in het jaarverslag van bedrijven

Aanmelden voor

Calculatie CO2e-uitstoot in het jaarverslag van bedrijven

Doel van het project:
Dankzij nieuwe EU-standaarden voor duurzaamheidsrapportages komt
er een uniform stelsel aan voorschriften op het gebied van
duurzaamheidsverslaggeving en daarmee uniformiteit op de verslaggeving van
CO2e-uitstoot. Daarmee groeit de behoefte om de informatie te laten toetsen
door een externe assurance provider (zoals een accountant) zodat de lezer van
deze rapporten een bepaalde mate van zekerheid kan verwachten bij de
gepresenteerde CO2e-uitstoot. Om deze aanpak te toetsen heeft Connekt aan
Arjan Hensen verzocht een tweetal casusspecifieke CO2e-uitstoot calculaties met
gap-analyse te maken, met als doel het beschrijven wat nodig is om uiteindelijk
te kunnen komen tot een controleverklaring van een accountant. De centrale
onderzoeksvraag hierbij is: “Wat is in een specifieke casus additioneel nodig
om te kunnen komen tot een controleverklaring van een externe assurance
provider op de CO2e-uitstoot?”

Inhoud van het project:

Voor het opstellen van de calculaties is per casus eerst het
(dubbele) materieel belang vastgesteld, inclusief een risicoanalyse waar een
afwijking van materieel belang in de informatie zich waarschijnlijk zal
voordoen. Daarna zijn de hoofdlijnen van het primaire proces opgesteld en is de
benodigde data (input, energie, waste, output) verzameld. Hiermee is vervolgens
de calculatie, verificatie en presentatie van de CO2-uitstoot parameters
gedaan. Als laatste is ontbrekende informatie beschreven en zijn controles uitgevoerd
om uiteindelijk een controleverklaring op basis van beperkte mate van zekerheid
te verstrekken.

Resultaat van het project:
Voor beide casussen is een eindrapport geschreven met daarin
vier elementen: (1) een CO2e-uitstoot calculatie van het bedrijf op basis van
de aangeleverde data, (2) een beschrijving van de dubbele materialiteit voor de
onderneming en welke ESRS van toepassing zijn op het gebied van CO2e, (3) een
casusspecifieke gap-analyse om uiteindelijk te kunnen komen tot een
controleverklaring van een accountant, en (4) aanbevelingen hoe de eventuele
gap kan worden gedicht.