Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Bouwlogistiek in het onderwijs en opleidingen

Aanmelden voor

Bouwlogistiek in het onderwijs en opleidingen

Doel van het project:
Wetering Consultancy heeft in opdracht van Topsector
Logistiek opleidingsinstituten in kaart gebracht om vervolgens te onderzoeken
wat er reeds in het curriculum is opgenomen op het gebied van bouwlogistiek. Het
doel is om hiermee in de toekomst voorstellen te kunnen doen om bouwlogistiek
als geheel nieuw vak of als aanvulling toe te voegen aan het curriculum van de
opleidingsinstituten.

Inhoud van het project:
Er is een overzicht gemaakt van aanbieders van korte opleidingen/cursussen met raakvlakken aan de bouwlogistiek. Voor MBO, HBO en WO is al een overzicht gemaakt en daarom zijn deze niet meegenomen in dit project. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met bouwkundige en installatietechnische opleiders.

Resultaat van het project:
Er wordt geconcludeerd dat er in de meeste gevallen geen aandacht besteed wordt aan bouwlogistiek binnen de korte opleidingen en cursussen. HIBIN en Bouwend Nederland hebben wel een opleiding/cursus waar bouwlogistiek aan de orde komt. De onbekendheid met het onderwerp bouwlogistiek is de belangrijkste reden van het ontbreken ervan. De opleiders geven aan dat ze bereid zijn opleidingen voor bouwlogistiek in te richten in samenspraak met experts, mits hier vraag naar is vanuit de markt.

Doelgroep van het project:
Het bedrijfsleven en opleidingsinstituten die in samenwerking met elkaar bouwlogistieke opleidingen willen opzetten.

Deelnemers

BNL · BOB · DSGO · HIBIN · ISSO · LOI · NCOI · NTI · ROVC · TVVL