Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Bevordering export logistieke producten, kennis en kunde van Nederlandse bedrijven

Aanmelden voor

Bevordering export logistieke producten, kennis en kunde van Nederlandse bedrijven

Doel van het project:
In 2021 is NDL begonnen met het opstarten en ontwikkelen van
een export desk logistiek (de Desk) die zicht richt op afzetbevordering van
logistieke producten, kennis en kunde. Het doel van dit project is het
doorontwikkelen van deze Desk zodat deze een eenduidig aanspreekpunt wordt voor
vraag en aanbod van logistieke producten, kennis en kunde en inspeelt op
actuele kansen en mogelijkheden. Hierbij zal nadrukkelijk aansluiting worden
gezocht bij initiatieven van partners om de publieke en private krachten
optimaal te bundelen. Er zijn drie concrete doelen gesteld:

 1. Identificatie van minimaal 35 leads
 2. Realisatie van minimaal 8 contracten tussen Nederlandse
  aanbieders van logistieke producten, kennis en kunde en buitenlandse
  organisaties
 3. Minimaal 10 bedrijven uit NL die betalen voor
  exportbevordering (via NDL-lidmaatschap)

Inhoud van het project:
NDL heeft zich binnen dit project ingezet op drie strategieën:

1. Versterken van de Nederlandse propositie – het aanbod uitwerken en valideren met de private sector
Voor ontwikkeling van de proposities en het betrekken van de
private sector sluit de Desk zich aan op het Uitvoeringsprogramma Topsector
Logistiek 2021 – 2023 waarin drie toepassingsgebieden zijn gedefinieerd: (i)
Steden; (ii) Multimodale knooppunten & corridors en (iii) Supply Chains
& logistieke ketens.

2. Versterken van de interactie met partners binnen het publiek-privaat netwerk
Handels- en exportbevorderingsorganisaties kunnen gebruik
maken van sectorspecifieke kennis en netwerken van de Desk en omgekeerd kan de
Desk gebruikmaken van het internationale netwerk van deze organisaties en
bijdragen aan de activiteiten die zij uitvoeren.

3. Identificeren van de internationale vraag (buitenlandse afnemers)
De Desk richt zich in eerste instantie op drie landen (VS, China
en Duitsland) voor het ontwikkelen, verbreden en verdiepen van netwerken.

Resultaat van het project:
De resultaten van de drie doelen zijn:

 1. Er zijn 16 concrete leads geïdentificeerd
 2. Voor zover bekend zijn er geen contracten tot
  stand gekomen tussen Nederlandse aanbieders en buitenlandse organisaties
 3. Er hebben zich 5 nieuwe bedrijven aangemeld voor
  het lidmaatschap van NDL vanwege de exportbevordering.

Niet alle doelen zijn dus gehaald. Het eindrapport
behandelt verder uitgebreid de activiteiten, resultaten en deliverables per strategie.