Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Acquisitie logistieke investeringen Topsector Logistiek 2021 – 2022

Aanmelden voor

Acquisitie logistieke investeringen Topsector Logistiek 2021 – 2022

Doel van het project:
Het doel van het project is om logistieke investeringen aan
te trekken en om kennis en netwerken op het gebied van innovatie en
duurzaamheid in de logistieke sector in binnen- en buitenland te verbreden voor
de Topsector Logistiek.

Inhoud van het project:
De acquisitie van logistieke investeringen richtte zich
primair op een aantal focuslanden (USA, Canada, China, Japan, Zuid-Korea,
India, Singapore en UK, in het kader van de Brexit). Bij de acquisitie werd tevens speciale aandacht besteed aan het aantrekken van innovatieve logistieke
bedrijven. Er zijn vier doelstellingen geformuleerd met betrekking tot aantal leads,
landingen, deelnemers aan events, en nieuwe innovatieve bedrijven binnen het
NDL-netwerk.

Resultaat van het project:
In de eindrapportage wordt een overzicht gegeven van alle
activiteiten die door NDL zijn uitgevoerd binnen het kader van de acquisitie voor
Topsector Logistiek. De (kwantitatieve) status van de vier doelstellingen is:

 1. Er zijn 653 nieuwe projecten (leads) geïdentificeerd,
  waarvan 25 projecten betrekking hebben op innovatieve bedrijven.
 2. Er zijn 122 investeringsprojecten (landingen)
  gerealiseerd, waarvan 6 betrekking hebben op innovatieve logistieke bedrijven.
 3. Er zijn 9 events georganiseerd waarin innovatie
  en duurzaamheid centraal stonden met in totaal 286 deelnemers.
 4. Er hebben zich 9 innovatieve bedrijven uit
  Nederland aangesloten bij het NDL-netwerk.

Er is tevens geïnventariseerd hoeveel projecten er zijn geland
per sector en land, en er wordt ook een overzicht gegeven van alle events die
door NDL zijn georganiseerd. De conclusie is dan de resultaten op het gebied van
acquisitie uitstekend waren in 2021, vooral vanwege de Brexit. Innovatie en
duurzaamheid zijn steeds meer geïntegreerd in de lopende activiteiten op het
gebied van lead generation, kennisoverdracht en netwerken verbinden. Kijkend
naar de toekomst zal meer focus worden gelegd op het aantrekken van logistieke
projecten met een hoge toegevoegde waarde.