Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Doel van het
project:

De effectiviteit van de
gezondheidszorg is onder andere afhankelijk van een goed functionerende
toeleveringsketen. Geschat wordt dat 20-40% van de medicatie verloren gaat door
inefficiëntie in de toeleveringsketen van de gezondheidzorg in Afrika. Het
delen van gegevens kan levens en kosten besparen, maar kan tegelijkertijd problematisch
zijn vanuit technisch, commercieel en juridisch oogpunt als het niet volgens de
hoogste normen wordt geïmplementeerd en beheerd. In opdracht van Topsector
Logistiek en het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft E-Gateway de African
Health Data Space (AHDS) ontwikkeld. Het doel van dit project is om een platform
te ontwikkelen waar men data kan verzamelen, wat ook de mogelijkheid biedt om
deze data collectief te beheren en veilig te delen.

Inhoud van het project:

Dit project biedt een
platform wat de nodige logistieke infrastructuur moet bieden om de problemen met
de toelevering van medicatie in Afrika op te lossen. Het is essentieel dat de
juiste medicijnen op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn
voor de juiste patiënt via de juiste specialist. Kortom, informatie over de
volledige toeleveringsketen is van vitaal belang. Om dit te bereiken zijn
gedeelde gegevens – zoals informatie over voorraad, verzending,
bestelinformatie, prijzen, medische dossiers, etc. – cruciaal voor een goed
functionerende toeleveringsketen. Dit platform wordt als eerste getest met een
pilot in Burundi, en vervolgens ook in Ethiopië en Tanzania.

Resultaat van het project:

Het resultaat van dit
project is een operationeel platform dat is getest in drie landen, wat
makkelijk opgeschaald kan worden naar meerdere landen in Afrika. Dit platform
zou helpen om het aandeel aan medicatie te redden die momenteel verloren gaat door
inefficiëntie. Verder onderzoek is gewenst om te onderzoeken hoe men kan
opschalen naar de rest van Afrika, en mogelijk ook daarbuiten.

Doelgroep van het project:

Dit project is met name bedoeld
voor de publieke en private sectoren die gemoeid zijn met de distributie van
medicatie in Afrika. Zij kunnen dit platform gebruiken om de toelevering van
medicatie efficiënter te laten verlopen, en daardoor minder medicatie verloren
laten gaan.