Mogen wij u opnemen in ons bestand?

In opdracht van deTopsector Logistiek is medio november 2018 een koppeling aangelegd tussen I2 (TeamTrans) en Dabba (Fietskoeriers.nl). Helaas is eind 2018 gebleken dat de koppeling niet functioneert vanwege het feit dat het vanuit I2 niet mogelijk is om zendingen van een TeamTrans-partner die door een andere partner wordt uitgereden, opnieuw door te zetten naar een derde partner (in dit geval depot 1080 Cycloon Zwolle). Om toch operationele ervaring op te doen met het uitwisselen van goederen hebben logistiek dienstverlener Tielbeke (lid van TeamTrans) en Cycloon fietskoeriers Zwolle (lid van Fietskoeriers.nl) afgesproken om van 8 januari tot en met 1 maart 2019 zendingen te gaan uitwisselen. Hierbij is het doel gesteld om de gerealiseerde koppeling te testen gedurende deze pilot en om te concluderen of de statussen en informatie wel automatisch over kwamen.
Tijdens de pilot bezorgde Tielbeke de zendingen bij de vestiging van Cycloon aan de rand van de stad . Vervolgens bracht de fietskoerier de zending naar de klant. Kort samengevat kan geconcludeerd worden dat de koppeling werkt, maar dat deze nog niet volledig getest is vanwege beperkingen van I2. De pilot in Zwolle, die ondersteund is door de Topsector Logistiek, leverde voor Fietskoeriers.nl wel een gezonde business case op. Het valt of staat echter met een juiste ict-integratie.

Deelnemers

Cycloon Fietskoeriers · DHB Logistiek · Fietskoeriers.nl · Gemeente Zwolle · Provincie Overijssel · Tielbeke