Mogen wij u opnemen in ons bestand?

In dit project is gedemonstreerd op welke wijze verladers en vervoerders, StadsDistributieCentra (SDCs) en gemeenten gezamenlijk een laagdrempelig, generiek en open platform kunnen ontwikkelen om data te delen, door middel van berichtenstandaarden die ontwikkeld zijn in het project NLIP. Door gebruik te maken van elektronische berichtenstandaarden, kan de City Logistics Monitoring Tower gemakkelijk toegepast worden door SDCs in meerdere steden. SDCs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een bereikbare en schone stad. Bundeling van goederenstromen aan de rand van de stad leidt namelijk tot minder verkeersbewegingen in de spits en minder uitstoot van emissies. Daarbij bieden SDCs de mogelijkheid om binnen de stad elektrische voertuigen in te zetten. De potentie van SDCs om goederen gebundeld de stad in te vervoeren is een belofte die tot op heden maar in beperkte mate door verladers en vervoerders werd ingelost. De extra overslag aan de rand van de stad betekende in veel gevallen een extra kostenpost die door de vervoerder of verlader niet werd terugverdiend of waarvan de voordelen voor vervoerders en verladers onvoldoende zichtbaar waren. Dit consortium ontwikkelde een demonstrator van een City Logistics Monitoring Tower, dat een ICT-platform en publiek-private samenwerkingsvorm is waarmee een SDC en de gebruikers van het SDC kunnen aantonen welke bundeling van goederenstromen wordt gerealiseeerd en welke bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van een stad wordt geleverd.

Deelnemers

Fontys · Fontys_x000D_