Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Transport Logistic | 9 -12 mei | München

Aanmelden voor

Transport Logistic | 9 -12 mei | München

Transport Logistic | 9 -12 mei | München

Transport Logistic München op 9-12 mei is 's werelds toonaangevende vakbeurs voor logistiek, mobiliteit, IT en supply chain management. (For English: see below).

Locatie
Trade Fair Center Messe München
Tijdstip
14:00
Wanneer
9 mei 2023
Kosten
26-40 euro

Leestijd ± 5 minuten

Transport Logistic München op 9-12 mei is ’s werelds toonaangevende vakbeurs voor logistiek, mobiliteit, IT en supply chain management. Tijdens dit event zijn we namens Topsector Logistiek aanwezig op het NL Paviljoen en organiseren we meerdere presentaties. Meld je hieronder aan voor één of meerdere sessies. (For English: see below)

Sessie 1: Dinsdag 9 mei – Sleutelmaatregelen voor C02 reductie in de logisitiek: Hoe meet je scope 3 voor MVO in de logistiek?

Als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft de EU de taak gekregen om de juiste wetgeving in te voeren zodat de klimaatdoelstellingen worden gehaald. Al in 2025 moeten ruim 50.000 bedrijven in Europa gaan rapporteren over hun CO2-uitstoot, inclusief ‘Scope 3’ uitbesteed ‘goederenvervoer’. Bent u verlader of logistiek dienstverlener en wilt u weten hoe u uw logistieke operatie voorbereidt op de komende Europese regelgeving rond CO2 meting en rapportage? Schrijf je dan in voor één van de Engelse sessies!

Sessie 2: Woensdag 10 mei –  Stimuleer een modal shift: verplaats je internationale vracht van weg naar water met Joint Corridors Off-road

Honderden verladers en logistieke dienstverleners die deelnemen aan het Joint Corridors Off-Road-programma werken samen in een allesomvattend ecosysteem om hun modal shift te vergroten. Door te focussen op mobiliteit, duurzaamheid, schaalbaarheid en beschikbaarheid realiseren zij baanbrekede resultaten op corridors in heel Europa en daarbuiten.

 • Wat zullen we behandelen?
  In deze sessie leert u wat het Joint Corridors Off-Road-programma is, hoe bedrijven hierbij betrokken zijn en hoe u zich kunt aansluiten bij het succesvolle ecosysteem om robuustere transportcorridors te laten groeien, de productbeschikbaarheid te vergroten en aanzienlijk bij te dragen aan het behalen van uw duurzaamheidsdoelstellingen. Roland Verbraak zal uitleggen hoe deze corridor van Rzepin (Polen) naar Tilburg (Nederland) de regio Berlijn en het Poolse achterland 5 keer per week met hoge betrouwbaarheid verbindt met de havens van Antwerpen en Rotterdam
 • Sprekers
  Frans van den Boomen, Joint Corridors Off-Road 
  Roland Verbraak BTT Multimodal Group 
 • Tijden
  10 mei, 11.00 – 11.45: meld je hier aan
 • Locatie
  Trade Fair Center Messe München

FEDeRATED op Transport Logistic München
FEDeRATED, een EU-project voor digitale samenwerking in logistiek, zal tijdens het evenement aanwezig zijn in hal A5, stand 231.

Er zullen ook twee sessies worden georganiseerd tijdens het evenement door FEDeRATED:

 • FEDeRATED, ochtendsessie 10.30-11.45 CET
 • FEDeRATED, middagsessie 14.30-16.00 CET

De sessies worden gemodereerd door Guido Piccoli, ALOT srl (IT).
Sjoerd Boot, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (NL), zal het projectoverzicht en de doelstellingen presenteren en David Romero, INDRA/Puertos del Estado (ES) zal het SIMPLE federatieve platform presenteren.ENGLISH

Transport logistic is the world’s leading trade fair for logistics, mobility, IT and supply chain management. During this event, we will be present at the NL Pavilion on behalf of Topsector Logistics and we will organize several presentations. Register below for one or more sessions.

Session 1: Tuesday 9 may – Key measures for C02 reduction in logistics: how to measure scope 3 for CSRD in logistics?

As a result of the Paris Climate Agreement in 2015 the EU has been imposed with the task of getting the right legislation in place to ensure the climate goals are going to be met. Already in 2025 over 50,000 companies in Europe must start reporting on their carbon emissions, including ‘Scope 3’ outsourced ‘transport of goods’. Are you a shipper or logistics service provider and do you want to know how to prepare your logistics operation for the upcoming European regulations on CO2 measurement and reporting? Sign up for one of these sessions!

Session 2: Stimulating a modal shift: move your international cargo from road to rail and water with Joint Corridors Off-road

Hundreds of shippers and logistic service providers participating in the Joint Corridors Off-Road program work together in a comprehensive ecosystem to increase their modal shift. By focusing on mobility, sustainability, scalability, and availability, participants in the program realize groundbreaking results on corridors spanning Europe and beyond.

 • What will we cover?
  In this session you will learn what the Joint Corridors Off-Road program is, how companies are involved and how you can join the successful ecosystem to grow more robust transport corridors, increase product availability and contribute significantly to achieving your sustainability targets. Roland Verbraak will explain how this corridor from Rzepin (Poland) to Tilburg (Netherlands) is connecting the Berlin area and Polish Hinterland to the ports of Antwerp and Rotterdam 5 times per week with high reliability.
 • Speakers
  Frans van den Boomen, Joint Corridors Off-Road 
  Roland Verbraak, BTT Multimodal Group 
 • Time
  10 May, 11.00 – 11.45: sign up here
 • Location
  Trade Fair Center Messe München

FEDeRATED at Transport Logistic München
FEDeRATED, an EU Project for digital cooperation in logistics, will be present at the hall A5, stand 231 throughout the event.

There will also be two sessions hosted during the event by FEDeRATED:

 • FEDeRATED morning session 10.30-11.45 CET
 • FEDeRATED afternoon session 14.30-16.00 CET

The sessions are moderated by Guido Piccoli, ALOT srl (IT).
Sjoerd Boot, Ministry of Infrastructure and Water management (NL), will present the project’s overview and objectives and David Romero, INDRA/Puertos del Estado (ES) will present the SIMPLE federative platform.