Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Directeur TKI Dinalog Albert Veenstra vertrekt per 1 januari

Aanmelden voor

Directeur TKI Dinalog Albert Veenstra vertrekt per 1 januari

Directeur TKI Dinalog Albert Veenstra vertrekt per 1 januari

16 november 2021

Leestijd ± 2 minuten

Per 1 januari 2022 vertrekt Albert Veenstra als wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog. Albert vervulde deze functie vanaf oktober 2014.  

Het Topteam Logistiek betreurt het vertrek van de wetenschappelijk directeur, maar dankt Albert tegelijkertijd voor zijn inzet, werk, inspiratie en waardevolle bijdrage aan de onderzoeksagenda binnen de Topsector Logistiek.

Waarborgen van continuïteit
Albert zal vanaf 1 januari 2022 fulltime werkzaam zijn op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het bestuur van TKI Dinalog heeft Albert Veenstra echter bereid gevonden om tot de zomer van 2022 één dag in de week beschikbaar te blijven als wetenschappelijk adviseur van het bureau. Dit waarborgt de continuïteit van de lopende projecten en uitvoering van de onderzoeksagenda.

Impulsen aan vernieuwing van logistieke sector
Albert Veenstra kwam in 2014 in dienst bij de voorganger van het TKI Dinalog: de Stichting Dinalog. Hij heeft de overgang begeleid van het Top-Technologische Instituut Dinalog naar het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Logistiek. In de afgelopen zeven jaar is, in nauwe samenwerking met NWO en de Stichting Connekt, zo’n € 250 mln aan toegepast en fundamenteel onderzoek gefinancierd. Dit heeft belangrijke vernieuwingsimpulsen opgeleverd voor bijvoorbeeld logistiek in de stad, de bouw, multimodaal vervoer en service logistiek.

Positioneren van logistiek
Met de introductie van het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid heeft TKI Dinalog, partner in Topsector Logistiek, veel werk verzet om logistiek als functie te positioneren in de maatschappelijke missies en sleuteltechnologieën. Met name bij de missies Veiligheid, Gezondheid en Zorg zijn grote stappen gezet en wordt logistiek inmiddels gezien als een integraal onderdeel van de maatschappelijke opgaven. Albert zelf ziet het als een grote verdienste dat de Topsector aandacht heeft besteed aan thema’s die oorspronkelijk niet prominent op de agenda stonden, zoals autonoom (vracht)vervoer, elektrische laadinfrastructuur voor de logistiek, de rol van wiskunde voor logistiek onderzoek en bestuurskundige en juridische vraagstukken.

Het TopTeam van de Topsector Logistiek dankt Albert voor al zijn waardevolle bijdragen en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.