Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Digitaliseren biedt enorme kansen

Aanmelden voor

Digitaliseren biedt enorme kansen

Nederland heeft internationaal een koppositie in de logistiek en transport. Deze koppositie willen we graag behouden en verder versterken. Digitalisering biedt daarvoor nieuwe kansen. Via de Digitale Transport Strategie zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat zich in om binnen tien jaar het hele goederenvervoer te digitaliseren om zo gegevens snel en eenvoudig uit te wisselen. Dat lukt alleen als overheid en marktpartijen samen optrekken. Daarbij wordt gekeken naar alle transportmodaliteiten; zeevaart, binnenvaart, spoor, weg, lucht, buisleidingen en wordt gericht op het naadloos delen van data binnen multimodale transportketens.

“Iedereen moet kunnen meedoen aan digitalisering”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen veelvuldig. Toch maken overheden en bedrijven in het goederenvervoer in de praktijk niet optimaal gebruik van de kansen die digitalisering biedt.

Video-interview

De Topsector Logistiek sprak in een video-interview met Roeland van Bockel, beleidscoördinator bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over digitaliseren, de uitdagingen hiervan en hoe de overheid hierbij wil en kan ondersteunen.

Webinars

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij de Topsector Logistiek drie webinars gegeven over de Digitale Transport Strategie, hier gaan ze in op verschillende thema’s. Deze webinars kijk je hier terug:

Deel I: Benutten van de kansen van digitalisering kan alleen samen
Deel II: Data delen, hoe doe je dat?
Deel III: Maritiem Single Window (MSW)