Home events Digitale Transport Strategie: Benutten van de kansen van digitalisering kan alleen samen

Digitale Transport Strategie: Benutten van de kansen van digitalisering kan alleen samen

Nederland heeft internationaal een koppositie in de logistiek en transport. Deze koppositie willen we graag behouden en verder versterken. Digitalisering biedt daarvoor nieuwe kansen. Via de Digitale Transport Strategie zet het ministerie van IenW zich in om binnen tien jaar het hele goederenvervoer te digitaliseren om zo gegevens snel en eenvoudig uit te wisselen. Dat lukt alleen als overheid en marktpartijen samen optrekken. Daarbij wordt gekeken naar alle transportmodaliteiten; zeevaart, binnenvaart, spoor, weg, lucht, buisleidingen en richten we ons op naadloos datadelen binnen multimodale transportketens.

“Iedereen moet kunnen meedoen aan digitalisering”, zegt minister van IenW Cora van Nieuwenhuizen veelvuldig. Toch maken overheden en bedrijven in het goederenvervoer in de praktijk niet optimaal gebruik van de kansen die digitalisering biedt. Tijdens een tweetal webinars wordt de vraag beantwoord wat het ministerie van IenW hier de komende jaren aan gaat doen.

Wat komt u tijdens dit webinar te weten?

Het team achter de Digitale Transport Strategie van IenW gaat graag met u in gesprek over de acties die IenW oppakt om de kansen die digitalisering biedt te kunnen verzilveren. Tijdens dit eerste webinar komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod: de huidige administratieve belemmeringen en kosten, hoe van papieren documenten over te stappen op data, de meest recente EU wetgeving, hoe de overheid zelf wil digitaliseren, de samenwerking met andere overheden en bedrijven, het belang van data delen in de keten en innovatieve toepassingen zoals smart logistics.

Tijdens een tweede webinar zal dieper in worden gegaan op de verschillende bouw elementen die nodig zijn om te komen tot een zgn. Basis Datadelen Infrastructuur.

Reactie op vragen tijdens webinar

De betrokkenheid van deelnemers tijdens het webinar was enorm met maar liefst 91 reacties en vragen. Een groot deel hiervan is direct tijdens het webinar besproken en beantwoord. Op een selectie aan vragen gaat het team hieronder alsnog in. Bij vervolgvragen kunt u direct contact opnemen met de sprekers. De verschillende contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Is er een bepaalde reden waarom EMSWe beperkt is tot Water en Lucht? Zijn Rail en Weg niet in te passen, zodat er echt zicht komt op vervoerstromen?
De systematiek van EMSWe gaat over de wettelijke verplichting voor zeevaart bedrijven om (vooraf) informatie te melden aan de overheid. Nederland heeft bij de ontwikkeling van haar Maritiem Single Window daar vanaf 2013 op eigen initiatief luchtvracht meldingen aan de Douane aan toegevoegd. Bij spoor, weg, maar ook binnenvaart geldt er geen verplichting om (vooraf) vrachtinformatie te melden aan de overheid, en dient deze informatie veelal pas tijdens controle getoond te worden. Dat is een belangrijke reden waarom deze modaliteiten buiten de scope van het EMSWe vallen. Gelukkig komt het digitaal verbinden van verschillende vervoersstromen steeds dichterbij. Vanuit de Digitale Transport Strategie is deze samenhang een belangrijk speerpunt. Uiteindelijk ligt de meerwaarde immers bij het koppelen van data uit verschillende modaliteiten.

De Benelux eCMR Pilot loopt tot eind 2020. Wordt deze verlengd en wanneer en hoe kunnen andere bedrijven dan de huidige deelnemers toetreden na 2020?
Ja, de Benelux eCMR pilot wordt verlengd. Op dit moment werken België, Luxemburg en Nederland aan een plan van aanpak voor de tweede fase. Deze loopt van 1 december 2020 tot en met 30 november 2023. Dan wordt er ook een eCMR access point ingericht waarmee handhavers toegang krijgen tot de (CMR-) ladingdata die IT partijen beschikbaar stellen. Neem contact op met sjoerd.boot@minienw.nl voor meer informatie.

Waar vinden we informatie over certificering als “eFTI-leverancier” en meer informatie over eFTI?
Het projectteam eFTI verstuurt periodieke mailings over de ontwikkelingen in Brussel. Wilt u op de verzendlijst komen te staan? Stuur dan een mail naar debby.vander.schuit@minienw.nl.  

Is er één digitaal platform waar alle deelnemers in de keten samen komen?
Nee, één platform is er niet en dat willen we ook niet. Dat zou immers een monopolie situatie kunnen creëren. Het gaat erom dat bedrijven en platforms aan elkaar kunnen koppelen. Waar de Basis Datadelen Infrastructuur (BDI) op inzet is een decentrale infrastructuurvoorziening die bestaat uit een afsprakenstelsel en technische voorzieningen om geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van elkaars data. Iedereen moet kunnen meedoen, zowel bedrijven als overheden.

Bij wie komt de verantwoordelijkheid van de systemen en de software te liggen?
De verantwoordelijkheid ligt in beginsel bij de eigenaar tenzij er afspraken worden gemaakt om dat anders te organiseren. Dit is een onderwerp dat we momenteel verder aan het onderzoeken zijn.

Komen standaarden die al in de logistiek gebruikt worden, zoals Open Trip Model en iSHARE, terug?
We hebben in Nederland met het Open Trip Model en iSHARE al veel ervaring opgedaan met het delen van data op een decentrale manier. Het is absoluut wenselijk om deze kennis toe te passen en te borgen in de Basis Datadelen Infrastructuur.

Webinar deel 2: Data delen, hoe doe je dat?

Wilt u meer weten over de ontwerpprincipes waarop de Basis Datadelen Infrastructuur is gebaseerd? Binnenkort kunt u zich aanmelden voor het webinar op 27 juli. Dan gaan Wout Hofman (TNO) en Roeland van Bockel (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) o.a. in op de architectuur en bouwblokken van de BDI.

De experts

Bas Bongers (Projectmanager Innovaties)
Bas.bongers@minienw.nl

Debby van der Schuit (Netwerkmanager Digitaal Transport)
debby.vander.schuit@minienw.nl

Ronald van den Heuvel (Projectmanager Papierloos Transport; wettelijk kader en eFTI)
Ronald.vanden.heuvel@minienw.nl

Sieds Halbesma (Programmamanager Goederenvervoer en Digitaal Transport)
Sieds.halbesma@minienw.nl

Sjoerd Boot (Projectmanager Basis Datadelen Infrastructuur (BDI))
Sjoerd.boot@minienw.nl

Roeland van Bockel (wnd. Projectmanager EMSWe, projectcoördinator FEDeRATED)
roeland.van.bockel@minienw.nl

 

 

Datum

29 jun 2020
Verlopen!

Tijd

15:00

Lokale tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:29 jun 2020
  • Tijd: 09:00

Kosten

Gratis

Meer Info

Bekijk het webinar

Locatie

online
Topsector Logistiek

Organisator

Topsector Logistiek
Email
info@topsectorlogistiek.nl
Bekijk het webinar

Sprekers

QR code