Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

CPI database: realistische CO2e-kengetallen voor jouw logistieke processen

Aanmelden voor

CPI database: realistische CO2e-kengetallen voor jouw logistieke processen

CPI database: realistische CO2e-kengetallen voor jouw logistieke processen

Door de Europese milieuwetgeving neemt de druk om CO2e-footprint te rapporteren op basis van echte data toe. Zeker als de footprint wordt belast, wil je immers niet betalen voor de uitstoot van een ander. Maar hoe kom je aan betrouwbare data, als je onderaannemers of toeleveranciers geen (correcte) gegevens aanleveren? Of als je als net begint met je uitstootdata rapporteren? Met de huidige beschikbare kengetallen ontstaan geregeld afwijkingen van 50 tot 100% op de werkelijke situatie. Dat wil je koste wat het kost voorkomen.

23 mei 2023

Leestijd ± 4 minuten

Topsector Logistiek werkt daarom samen met Lean & Green aan de CPI database: een database met kengetallen per logistieke hoofd- en subsectoren op basis van échte bedrijfsgegevens. En die data mag je gewoon gebruiken. Zo ben je verzekerd van realistische uitstootcijfers.

Huidige kengetallen leiden tot grote afwijkingen

CSRD, CBAM en uitbreiding van ETS met wegvervoer: de Europese klimaatrichtlijnen worden steeds concreter. CSRD-plichtige bedrijven moeten hun CO2-uitstoot al over boekjaar 2024 opnemen in hun jaarverslag. Maar hoe vlieg je dat aan als je toeleveranciers of onderaannemers nog geen nauwkeurige data hebben of die niet met je willen delen? Of als je net bent begonnen met je footprintrapportage? “Er zijn heel veel kengetallen in de markt, ook met de gemiddelde belading en het gemiddelde aantal lege kilometers per vrachtwagen, maar er zijn grote verschillen tussen diverse situaties”, vindt Guido de Wit, programmamanager bij de Topsector Logistiek. “Er is nu sprake van ‘one size fits nobody’. Die data maken bijvoorbeeld geen onderscheid tussen distributie en internationaal transport of tussen stadslogistiek en bouwlogistiek. Terwijl het brandstofverbruik natuurlijk enorm verschilt. Het kan echt gaan om afwijkingen van 50 tot 100%. Daarom zijn we een project gestart om tot échte kengetallen te komen, waarmee bedrijven op een efficiënte manier tot realistische CO2e-uitstootgegevens komen.”

CPI database op basis van échte data

Samen met Lean & Green zet de Topsector een zogenaamde CPI database op. CPI staat voor COFRET Prestatie Indicator: een maatstaf die de CO2e-uitstoot van het transport van goederen aantoont. Voor de eerste versie van de database voerde de Topsector Logistiek afgelopen jaar een community benchmark project uit, waarvoor tot nu toe al 598 bedrijven anoniem hun data deelden. Deze bedrijven zijn ingedeeld in bijna 100 segmenten: dat zijn zo’n vier tot zeven gelijksoortige bedrijven, die hetzelfde type lading vervoeren of van hetzelfde type vervoer gebruikmaken. Van hinterland tot distributie, van bulkvoer tot pakketten, vers, gekoeld en bouw. Guido: “Een CPI heeft als eenheid ‘kg CO2e uitstoot per vervoerde ton km’. Dit is ook in de nieuwe internationale ISO14083 standaard de hoofd KPI. Per logistiek segment publiceren we nu een CPI en geven we aan waarop die CPI is gebaseerd. Hoeveel bedrijven hebben hun data gedeeld om tot deze CPI te komen? Wat is de typische afwijking van het gemiddelde? Wat was de hoeveelheid vervoerde lading en totale CO2e-uitstoot? Dit maakt inzichtelijk hoe betrouwbaar de CPI als kengetal is. Je maakt dus gebruik van data van vergelijkbare bedrijven, waardoor je ondanks een gebrek aan feitelijke data toch tot een zeer nauwkeurige inschatting van je footprint kan komen.”

Zo werkt de database in de praktijk

Maar hoe kan je die database gebruiken? “Het project heeft als doel de CPI database voor iedereen toegankelijk te maken”, meldt Guido, “dus bedrijven kunnen er zelf mee aan de slag. Daarnaast wordt de database geïntegreerd in bestaande ISO14083 softwarepakketten, die erop zijn gericht de CO2e-uitstoot in kaart te brengen, zoals BigMile en Loginex. Dan kan je als gebruiker dus ook zien hoe jouw logistieke operatie scoort ten opzichte van de benchmark.

Het is onze ambitie om eind van dit jaar een eerste versie van de database in de lucht te hebben.”
Dit is de start. “Als de eerste versie van de database is gevuld met de getallen uit het community benchmark, willen we deze samen met de sector verder uitbreiden en verbeteren. Zo kan de database worden aangevuld met anonieme input vanuit de softwarepakketten. Hierdoor worden data van meer bedrijven gebruikt, worden de data steeds specifieker en blijft de CPI gebaseerd op recente getallen. Ook kunnen we op termijn emissies toevoegen, zoals stikstof- en fijnstofuitstoot. En factoren als capaciteits- en tijdbenutting. Zo komen we tot nóg exactere data om verspilling in de keten tegen te gaan en sneller te verduurzamen.

Al met al kunnen we wel zeggen dat de CPI database dé bron voor kengetallen uit de praktijk wordt voor heel logistiek Nederland. Zo komen bedrijven niet alleen tot realistische uitstootgegevens, maar hebben ze ook meteen handvatten om die gericht te reduceren.”

Interesse?

Wil jij als logistiek bedrijf meedoen aan deze community benchmark of een start maken met de berekening van de CO2e footprint van jouw zendingen? Of wil jij als softwarebedrijf een koppeling maken met de CPI database? Neem dan contact op met Guido de Wit.