Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance

Aanmelden voor

Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance

Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance

15 juli 2014

Leestijd ± 2 minuten

‘Wie grip wil krijgen op de complexe douanewereld, heeft kennis van logistiek en bedrijfssystemen nodig’, aldus Frank Heijmann, hoofd handelsrelaties Douane Nederland. In dit interview vertelt Heijmann over nut en noodzaak van de nieuwe Master in Customs and Supply Chain Compliance.

‘Een breed opgezette en internationaal toegankelijke academische studie voor de douaneprofessional van de toekomst. Dat is de Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance. Van oudsher hadden mensen in het douanevak vooral te maken met douanerecht en fiscaal-juridische belangen. Maar de douane zorgt er allang niet meer uitsluitend voor dat de invoerrechten worden betaald. Door de aanslagen in de Verenigde Staten en door veranderingen in de wereldwijde logistiek spelen andere belangen zoals veiligheid, gezondheid, economie en milieu nu ook een rol. We willen bijvoorbeeld niet dat er radioactieve stoffen worden gesmokkeld of dat er explosieven of beschermde uitheemse diersoorten worden ingevoerd. Het takenpakket en de verantwoordelijkheid van de douane zijn dus groter geworden. En dat betekent dat de douane behoefte heeft aan vakkennis, niet alleen op het gebied van douanewetgeving, maar ook op het gebied van supply chain management.’

‘Compliance – voldoen aan wet- en regelgeving – geeft weer een andere dynamiek aan het douanevak. De World Customs Organization (WCO) ontwikkelt standaarden voor douanewet- en regelgeving en voor bedrijfstoezicht. De WCO was van mening dat de toegenomen douaneverantwoordelijkheid en de daarmee gepaard gaande maatregelen zouden kunnen leiden tot logistiek oponthoud. Controles zouden immers strenger worden. Terwijl het bij veel goederenstromen om veilige ketens van betrouwbare marktpartijen gaat. Daarom is voor bedrijven die meedoen aan het internationale handelsverkeer de Authorised Economic Operator (AEO)-status geïntroduceerd, een betrouwbaarheidsstandaard, die erop toeziet dat die bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving. Naast compliance heeft de veranderende omgeving in de informatietechnologie bij douane en bedrijfsleven een steeds grotere impact op alle processen.’

‘Voorheen had het douanevak geen belangrijke positie in de organisatie. Maar door de verbreding van het vak is de douaneprofessional op een veel hoger niveau in het bedrijf terechtgekomen, waar de directie nadrukkelijk meekijkt naar hoe bedrijfsprocessen kunnen worden verbeterd. Ook de masteropleiding, die alle eerder genoemde vakgebieden in één studie samenbrengt, draagt bij aan een hogere waardering voor het douanevak.’

‘De masteropleiding is een mooi voorbeeld van een tripartite samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en academische wereld. Zij hebben onderkend dat het douanevak aan enorme veranderingen onderhevig is en gezamenlijk een curriculum vastgesteld. Bij de opleiding zijn drie universiteiten betrokken. De Erasmus Universiteit Rotterdam doet het juridische gedeelte, de Technische Universiteit Eindhoven trade facilitation and logistics en de Technische Universiteit Delft zakelijke informatiesystemen en compliance. Met deze drie pijlers zijn drie totaal verschillende facultaire werelden bij elkaar gebracht.’

‘In september 2013 is de eerste groep onder verantwoordelijkheid van de TU Delft van start gegaan. De volgende groep start in januari 2015. Dan gaat de verantwoordelijkheid over naar de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Meer informatie is te vinden op www.rsm.nl/customs.