Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Whitepaper: adequate data infrastructuur voor het delen van logistieke data

Aanmelden voor

Whitepaper: adequate data infrastructuur voor het delen van logistieke data

Whitepaper: adequate data infrastructuur voor het delen van logistieke data

06 augustus 2020

Leestijd ± 1 minuut

Digitalisering, het gebruik van digitale technologieën, biedt kansen om logistieke ketens efficiënter te maken, businessmodellen te veranderen en daardoor nieuwe inkomsten te genereren voor de logistieke sector. Zoals verwoord in de Actieagenda van de Topsector Logistiek biedt het digitaal uitwisselen van informatie tussen ketenpartijen operationele voordelen en de ontwikkeling van een breed beschikbare en toekomstbestendige digitale infrastructuur vormt daarvoor de basis. Digitalisering ondersteunt daarmee logistieke ketens, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Digitalisering verandert en transformeert rollen van ketenpartners en kan daarmee disruptief zijn. Data vertegenwoordigt waarde en partijen bekend met die waarde zijn dus terughoudend om data ‘zomaar’ te delen. En er zijn bijvoorbeeld risico’s met betrekking tot privacy, cybersecurity en afhankelijkheid van kwaliteit van informatievoorziening.

Logistiek meer afhankelijk van digitale infrastructuur

Door digitalisering is de logistiek meer afhankelijk geworden van digitale infrastructuur en verdienen deze uitdagingen dan ook meer aandacht in het onderzoek. Dit whitepaper behandelt de behoeften en ontwikkelingen met betrekking tot een data infrastructuur voor het delen van logistieke data en geeft de ontwerp eisen en een roadmap naar een adequate logistieke data deelinfrastructuur. Tevens bevat de whitepaper representatieve use cases voor de drie toepassingsgebieden steden, multimodale knooppunten en corridors, en logistieke ketens.

Dit whitepaper vindt haar oorsprong in het DL4LD project. Voor een bredere visie en als input voor de onderzoeksagenda voor de Topsector Logistiek is dit whitepaper het resultaat van een samenwerking van TNO, DL4LD project partners, Universiteit Twente, met actieve betrokkenheid van TKI Dinalog. Onderzoekers uit verschillende innovatieprojecten van het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek hebben bijgedragen:

– Data Logistics for Logistics Data (DL4LD)

– IDS Connector Store and Interoperability Simulator for SMEs (CLiCKS)

– Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for Small & Medium-sized Enterprises (ICCOS)