Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Webinar: het belang van de digitale infrastructuur

Aanmelden voor

Webinar: het belang van de digitale infrastructuur

Webinar: het belang van de digitale infrastructuur

Leestijd ± 4 minuten

Wat betekent de digitale infrastructuur voor de concurrentiepositie van logistiek Nederland? In dit webinar op donderdag 23 april 2020. delen de sprekers hun inspirerende visie op het belang van een digitale infrastructuur voor de logistieke sector. Ook laten zij zien op welke wijze de Topsector Logistiek en Portbase werken aan deze infrastructuur, en welke randvoorwaarden al beschikbaar zijn om de logistieke sector te helpen effectief te digitaliseren.

Kijk het webinar terug

Wat komt u tijdens het webinar te weten?

Deelnemers kunnen inspiratie opdoen op het vlak van digitalisering en krijgen inzicht in hoe we bouwen aan een digitale infrastructuur die Nederland en de logistieke sector kan helpen om antwoord te geven op de steeds verdergaande digitalisering, e-commerce, de opkomst van disruptors als Amazon en Uber Freight, en andere ontwikkelingen.

Deelnemers worden niet alleen uitgenodigd om te luisteren, maar vooral ook om (kritische) vragen te stellen!

De experts

Michiel Haarman is programmamanager NLIP en bundelt grondige kennis van IT, logistiek en business development met visie op innovatie en de kracht om vernieuwingen door te voeren. Hij inspireert organisaties om kansen te benutten en helpt hen hun competitieve kracht te vergroten in de rol van adviseur, toezichthouder, of operationeel als tijdelijk CIO of bestuurder.

Michiel Haarman

Iwan van der Wolf is algemeen directeur van Portbase, het Port Community Systeem van de Nederlandse havens. Hij is vanaf de start betrokken bij de Topsector Logistiek. Zijn ambitie is om met Portbase de Nederlandse havens de ‘Smart Ports of Choice’ voor Europese supply chains te maken. Hij wil dit bereiken door met Portbase efficiënte en verbonden ketens te ondersteunen en daarnaast het innovatievermogen van de havens te versnellen door neutrale open infrastructuur- en datadiensten aan te bieden.

Iwan van der Wolf

Iwan van der Wolf

Vragen en antwoorden webinar

Hieronder staan de antwoorden op de gestelde vragen die tijdens het webinar niet aan bod zijn gekomen,

Waar wordt de digitale infrastructuur ondergebracht (wie doet de bouw en het beheer) en is dit ook neutraal?
Uit de kabinetsvisie kun je afleiden dat de overheid de ontwikkeling en het beheer van digitale infrastructuren van belang vindt. En als we de historie van de beheertaken van de overheid volgen (weginfrastructuur, energienet, etc), ligt het ook in de lijn der verwachting dat de overheid een rol in het beheer zal spelen. Maar omdat de kern van een digitale infrastructuur de neutraliteit is, zal ook de private sector een essentiële rol blijven spelen. Een partij als Portbase heeft in die zin veel ervaring met de combinatie publieke (haven, overheid) en private (rederijen, terminals, etc) governance.

Hoe krijgen we de port community zo ver dat ze resources willen besteden aan de implementatie van iSHARE? Wat is daarvoor de belangrijkste incentive om deel te nemen? Wat is geprobeerd en werkt niet om partijen mee te krijgen? Wat staat er nog op de planning om partijen ‘aan’ te krijgen?
De Port Community Systems, Portbase en Cargonaut, zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van iSHARE en blijven dit ook. De Stichting iSHARE kan benaderd worden als er specifieke vragen zijn ten aanzien van huidige of toekomstige implementaties. De waarde van iSHARE wordt goed zichtbaar bij toepassing; vanuit de Port Community Systemen wordt hier reeds op ingezet. Vanuit iSHARE zelf worden concrete en herkenbare toepassingen gerealiseerd, om adoptie door de community te bevorderen.

Wat zijn voorbeeld platformen/systemen waar jullie inspiratie halen om data delen te stimuleren?
De inspiratie voor de Topsector Logistiek, en dus ook voor het NLIP, komt bij stakeholders vandaan: private partijen, de havens (inclusief Port of Amsterdam dat onderdeel is van de governance van het NLIP), overheden en koepelorganisaties.

Is het mogelijk om demo’s te zien?
Dit webinar was het meest conceptueel van aard. Volgende webinars zullen meer ingaan op praktische toepassingen.

Welke initiatieven worden ondernomen om de Nederlandse digitale infrastructuur aan te sluiten op soortgelijke platforms in het buitenland?
Vanuit de Topsector Logistiek kijken we altijd naar de aansluiting bij buitenlandse initiatieven. Voorbeeld hiervan is de opname van iSHARE in de International Data Spaces Association (IDSA). Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft daarnaast initiatief genomen voor het programma FEDeRATED. Dit programma wil Europese platforms en initiatieven voor data delen aan elkaar koppelen, om zo op Europees niveau data-uitwisseling te faciliteren. Hierin worden o.a. e-CMR en iSHARE meegenomen.
Nederland loopt aardig voorop als het gaat om dit soort initiatieven, wat het niet altijd makkelijk maakt om aansluiting te vinden bij andere internationale initiatieven. Mooi voorbeeld van het feit dat we voorlopers zijn, is de grote invloed die Nederland heeft gehad op de ontwikkeling van het WCO datamodel en iSHARE dat als eerste concrete middel voor gecontroleerde toegang tot data is opgenomen in het toonaangevende IDSA.

Wie bepaalt of hoe wordt bepaald welke partijen/diensten toegelaten worden tot de digitale infrastructuur?
De governance van een digitale infrastructuur is neutraal. En non-discriminatoir. Dat betekent dat elke partij die voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld datasoevereiniteit, het gebruik van ‘standaard’ berichtensets/talen, security) kan deelnemen. Voor sommige stukken van onze logistieke digitale infrastructuur zijn de voorwaarden tot toetreding helder (check www.ishareworks.org), terwijl dat voor andere onderdelen (standaard berichtensets) altijd in ontwikkeling zal blijven (check www.sutc.nl). En let wel, de digitale infrastructuur is niet statisch. Nieuwe partijen en community’s met hun eigen specifieke kenmerken, producten en diensten zullen impliciet onderdeel vormen van de digitale infrastructuur.