Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Waarom CO2-uitstoot steeds belangrijker wordt voor de concurrentiepositie

Aanmelden voor

Waarom CO2-uitstoot steeds belangrijker wordt voor de concurrentiepositie

Waarom CO2-uitstoot steeds belangrijker wordt voor de concurrentiepositie

12 juni 2020

Leestijd ± 2 minuten

Logistiek dienstverleners en andere bedrijven die goederen naar of door Duitsland vervoeren krijgen vanaf 2021 hoogstwaarschijnlijk te maken met hogere brandstofprijzen. Dit als gevolg van de CO2-heffing die Duitsland invoert. De noodzaak tot het terugdringen van CO2-uitstoot om concurrerend te blijven neemt hierdoor verder toe.

Door de CO2-heffing op brandstof wordt de dieselprijs in Duitsland vanaf 2021 naar verwachting 8 cent per liter duurder (1 ton CO2-uitstoot staat gelijk aan het verbruik van 312,5 liter diesel). In 2026 betalen bedrijven aan de Duitse pomp zelfs zo’n 17 tot 21 cent meer voor een liter diesel. Dit is een forse verhoging, zeker gezien de vaak lage winstmarges in de logistiek.

Met de CO2-heffing wil de Duitse regering bedrijven stimuleren om over te stappen op klimaatvriendelijke technologieën. Aanvankelijk was het plan om vanaf januari 2021 een prijs te hanteren van 10 euro per ton CO2-uitstoot. Eind vorig jaar is deze verhoogd naar 25 euro per ton CO2-uitstoot. Duitsland verhoogt de CO2-heffing vervolgens geleidelijk naar 55 euro in 2025. Voor 2026 gaat een prijsrange gelden van minimaal 55 en maximaal 65 euro.

Concurrentiepositie versterken

Voor de concurrentiepositie van zowel verladers als vervoerders wordt het dus nóg belangrijker om de CO2-uitstoot van transport terug te dringen. Met steun van de Topsector Logistiek zijn de afgelopen jaren oplossingen ontwikkeld die bedrijven hiermee kunnen helpen. Hieronder een selectie.

CO2-uitstoot inventariseren

Meten is weten. Door het in kaart brengen van uw CO2-uitstoot, krijgt u inzicht in mogelijkheden tot reductie en kunt u gericht maatregelen nemen. De tool BigMile maakt dit eenvoudig. Aan de hand van transport- en brandstofgegevens berekent u de CO2-uitstoot van uw logistiek en krijgt u inzicht in verbetermogelijkheden. De Topsector Logistiek biedt momenteel 200 leden van evofenedex en TLN de mogelijkheid om BigMile een half jaar lang gratis te gebruiken tot uiterlijk 1 oktober 2020. Deelnemers starten met een online training in het gebruik van BigMile.


Bespaar CO2 door procesoptimalisatie en ketensamenwerking

Door het stroomlijnen van logistieke processen en ketensamenwerking kunnen bedrijven kosten én kilometers besparen. Het initiatief Lean & Green helpt bedrijven hierbij en geeft hen erkenning voor behaalde CO2-prestatieverbeteringen. Lean & Green organiseert momenteel samen met BigMile introductiesessies voor logistieke bedrijven die graag op hun bedrijfskosten willen besparen én tegelijkertijd de CO2-uitstoot willen reduceren.


Bespaar CO2 via spoor of water

Bedrijven kunnen overwegen om goederen (deels) via het spoor of over het water te vervoeren in plaats van over de weg. Het initiatief Lean & Green Off-Road brengt bedrijven bij elkaar om gezamenlijk deze overstap mogelijk te maken. De afgelopen jaren zijn op deze manier al diverse nieuwe joint corridors over het water of het spoor opgezet.