Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Voucherregeling 2023 – Human Capital – staat nu open!

Aanmelden voor

Voucherregeling 2023 – Human Capital – staat nu open!

Human Capital staat aan de lat om ervoor te zorgen dat er voldoende goed opgeleide mensen met de juiste skills beschikbaar zijn voor onder meer de maatschappelijke uitdagingen en benodigde transities waarvoor de logistieke sector staat. Human Capital betreft zowel studenten (pre-experience) alsook werkenden (post-experience) met een logistieke functie.

Voor het realiseren van een brede toepassing van (nieuwe) kennis en innovatie met een groter bereik aan bedrijven is een voucherregeling ontwikkeld. In 2023 staat de regeling alleen voor wat betreft onderwijsvouchers open. De onderwijsvoucher richt zich op het ontwikkelen van onderwijsmiddelen.

Weet u nu al dat u de voucher wil aanvragen? Scroll dan meteen naar het aanvraagformulier en de beschrijving van de voucher onderaan deze pagina.

We ondersteunen u graag bij het indienen van uw aanvraag. U kunt via e-mail contact opnemen met Yolande de Heus.

Financiering

Er is voor 2023 ruimte voor het toekennen van 4 onderwijsvouchers.

Onderwijsvoucher: het maximaal toe te kennen bedrag per aanvraag is € 10.000,= (ex. Btw), te cofinancieren in-kind (uren) met een waarde minimaal evenredig aan de waarde van de toegekende voucher. Met de aanvraag moet het onderwijsmiddel minimaal 1 keer in een lesomgeving worden gevalideerd.

Termijn voor indienen van aanvragen

De regeling staat open vanaf 1 januari 2023. Aangezien 2023 het laatste jaar van het Topsector programma is, is de laatste beschikking voorzien voor 30 juni 2023. Aanvragers wordt dringend geadviseerd aanvragen liefst in januari in te dienen. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst totdat het budget volledig uitgeput is en worden beoordeeld door de Programmaontwikkelaars van de Topsector Logistiek en de Programmaontwikkelaar Human Capital.

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  • bijdrage aan het inhoudelijk jaarplan;
  • bijdrage aan de doelstellingen van de regeling;
  • omvang potentiele impact en reikwijdte van de resultaten in de praktijk;
  • aansluiting op de KPI’s van de stuurgroepen van de Topsector.

Na goedkeuring van een aanvraag dient het onderwijsmiddel binnen 6 maanden na datum van beschikking gerealiseerd te zijn, uiterlijk per 1 september 2023. Bij afronding moet een korte inhoudelijke rapportage met het cofinancieringsbewijs met een minimale waarde evenredig aan de waarde van de voucher alsook de deliverables worden ingediend.

Wie kan aanvragen

Voor het aanvragen van vouchers komen de volgende organisaties in aanmerking:

  • Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO),
  • Hoger Beroepsonderwijs (HBO),
  • Wetenschappelijk Onderwijs (WO),
  • Niet-bekostigd onderwijs inclusief opleidingen van beroeps- en brancheorganisaties.

Ideeën of vragen?

Neem dan contact met ons op! We ondersteunen u graag bij het indienen van uw aanvraag. Voor onderwijsinhoudelijke vragen kunt u per email contact opnemen met Yolande de Heus: yolande.deheus@TopsectorLogistiek.nl. Voor financiële of administratieve vragen kunt u per email contact opnemen met Linde Vermeulen: Linde.Vermeulen@Connekt.nl.

Relevante documenten behorende bij deze regeling