Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Voorbij de zero emissie – de stadslogistiek in 2035: niets doen is geen optie.

Aanmelden voor

Voorbij de zero emissie – de stadslogistiek in 2035: niets doen is geen optie.

Voorbij de zero emissie – de stadslogistiek in 2035: niets doen is geen optie.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat het aantal stadslogistieke kilometers tot 2035 zal toenemen met 19%, terwijl de reductieopgave 20% is. De ruimte in de stad wordt daarnaast schaarser en we streven met zijn allen naar een duurzame, leefbare en verkeersveilige stad. Dit alles vraagt om een nieuwe Outlook Stadslogistiek waarin de Topsector Logistiek de zgn. zero impact stadslogistiek introduceert: het verminderen van overlast en het verbeteren van verkeersveiligheid.

28 mei 2024

Leestijd ± 2 minuten

Deze nieuwe Outlook Stadslogistiek is een vervolg op de Outlook City Logistics en segment-specifieke Outlooks die Topsector Logistiek in de periode 2017-2020 heeft opgesteld. Deze nieuwe Outlook kijkt niet enkel naar de reductie van CO2-uitstoot, maar heeft een breder perspectief. Zo wordt er ook naar gebruik van ruimte in de steden en de diversiteit tussen wijken binnen steden gekeken rond zichtjaar 2035. In de Outlook is gekeken naar de stadslogistieke uitdagingen in vijf verschillende typen wijken. Elk van die wijken kent een eigen karakteristiek bevoorradingsprofiel en heeft specifieke stadslogistieke uitdagingen. Daarom hoort bij elk van die wijken een andere aanpak voor de belangrijkste stadslogistieke segmenten in die wijken.

Gemeenten spelen een sleutelrol bij het mogelijk maken van het slimmer organiseren van stadslogistiek met onder meer de inrichting van de wijk, regulering en het gesprek met ondernemers en bewoners. De overheid heeft meerdere sturingsinstrumenten bij de inrichting van de stad. Er is echter nog beperkt inzicht in welke sturingsinstrumenten werken voor welke specifieke logistiek-gerelateerde uitdagingen in welke wijken. Tot op heden hebben gemeenten met name ingezet op het verminderen van stadslogistieke overlast en was het eigenlijk nooit nodig om integraal beleid te maken waarin stadslogistiek volwaardig en met zero impact werd meegenomen.

TNO heeft in opdracht van de Topsector Logistiek in deze Outlook een aanzet gegeven waarmee gemeenten samen met hun bewoners en ondernemers aan de slag kunnen om zero impact stadslogistiek te bereiken. De Outlook geeft inzicht in hoe de stadslogistiek zich kan ontwikkelen richting 2035, maar vooral ook in de mogelijkheden die er zijn om die ontwikkelingen richting de toekomst beter vorm te geven. Het biedt een raamwerk om samen, per gebied en per segment, de stadslogistiek integraal aan te pakken. Niets doen is geen optie. Dan blijft de stadslogistiek alleen maar verder groeien en meer ruimte innemen.

De samenvatting en achtergrondrapportage van de Outlook Stadslogistiek zijn hieronder te bekijken en te downloaden: