Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Vooraankondiging: derde Call for Proposals Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek begin 2024

Aanmelden voor

Vooraankondiging: derde Call for Proposals Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek begin 2024

Vooraankondiging: derde Call for Proposals Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek begin 2024

In de subsidieregeling voor de periode 2022-2026 financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek door de Topsector Logistiek. Een van de thema’s is onderzoek dat bijdraagt aan emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van schone en emissieloze bouwlogistiek als onderdeel van de nationale aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

23 januari 2024

Leestijd ± 2 minuten

Wij verwachten eind januari 2024 de derde Call for Proposal Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek te kunnen publiceren via onze gebruikelijke kanalen. Het totale budget beschikbaar voor onderzoek en kennisbenutting bedraagt 2,5 miljoen euro. Met de publicatie nodigen wij consortia van kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uit om hierop gericht voorstellen in te dienen.

Dit innovatieprogramma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat zelf weer deel uitmaakt van de overkoepelende SEB routekaart. Het streven van SEB is om in 2030 60% stikstofreductie (NOx), 75% gezondheidswinst en 0,4 Mton CO2-reductie te realiseren in de bouwsector.

Publicatie en voorwaarden

Bij de verwachte publicatie eind januari 2024 van deze call worden de precieze tekst en voorwaarden gedeeld via onze gebruikelijke kanalen. Met de publicatie nodigen wij consortia van kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uit om hierop gericht voorstellen in te dienen. De specifieke voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en handreiking worden t.z.t bekend gemaakt.

In het kort zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Deze call richt zich op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Voor industrieel en fundamenteel onderzoek is maximaal 50% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie.
  • Voor experimentele ontwikkeling is maximaal 25% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie.
  • Minimale projectomvang is € 500.000,= aan projectkosten.
  • Projecten mogen een maximale looptijd hebben van 3 jaar.
  • Aan het project doet minimaal 1 kennisinstelling mee en minimaal 2 private partijen. Consortia waarin universiteiten en praktijkgerichte onderzoekers (hogescholen en/of TO2 instellingen) samenwerken worden aangemoedigd.

De onderwerpen die onder deze derde Call for Proposals vallen, zullen grotendeels in lijn liggen met die in de voorgaande uitvraag voor onderzoeksvoorstellen.

Na publicatie van deze Call for Proposals hebben consortia naar verwachting tot eind mei 2024 om voorstellen in te dienen.

Ideeën?

De programmamanagers van TKI Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel.

Meer informatie of vragen? Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: sneek@dinalog.nl of bel 00 31 (0)76 51 5300.