Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Verlenging benoeming topteams

Aanmelden voor

Verlenging benoeming topteams

Verlenging benoeming topteams

02 september 2015

Leestijd ± 1 minuut

Op 1 september 2015 publiceerde het Ministerie van Economische zaken het Besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 augustus 2015, nr. 15115217 houdende wijziging van het Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid. Het Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase dateert van 13 februari 2012 (Stcr. nr. 3157, WJZ/11173213) en regelt de benoeming van de leden van de topteams tot en met 31 augustus 2015. Omdat na deze datum het topsectorenbeleid doorloopt, is er een verlenging van de benoeming van de leden van de topteams nodig. Dit wordt geregeld met het voorliggende wijzigingsbesluit, waarin de benoeming van de leden van de topteams wordt verlengd tot en met 31 december 2019. Deze periode komt overeen met de looptijd van de Kennis – en Innovatieagenda’s die de topteams onlangs hebben opgeleverd en de innovatiecontracten die in het najaar van 2015 worden afgesloten. Naast kennis en innovatie blijven ook menselijk kapitaal, slimmere en betere regelgeving en internationalisering belangrijke thema’s van de topteams. Jaarlijks worden de prioriteiten van de topteams vastgelegd in een agendabrief die op www.topsectoren.nl wordt gepubliceerd.

Met ingang van 1 september 2015 worden tot en met 31 december 2019 tot lid van het Topteam Logistiek benoemd:

dhr. dr. ir. A.W. Veenman, tevens voorzitter

dhr. R.J. Vat – Neele-Vat Logistics, tevens vertegenwoordiger vanuit het MKB

dhr. W.P.G.H. Boevé – ECT

dhr. A.S. Castelein – Havenbedrijf Rotterdam

mw. ir A.J.M. Buijssen – van Dongen – Shell

dhr. mr. A. Th. H. van Dijk – TLN

dhr. prof. dr. ir. Fransoo – Technische Universiteit Eindhoven

mw. prof. dr. E. Hagdorn-van der Meijden

dhr. dr. ir. P.J.M. van Laarhoven – Schiphol Group

dhr. P.J. van der Meij

dhr. R.P.M van Slobbe

dhr. drs. M.M. Frequin – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat