Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Stadslogistiek: Green Deal ZES op BedrijfsautoRAI 2015

Aanmelden voor

Stadslogistiek: Green Deal ZES op BedrijfsautoRAI 2015

Stadslogistiek: Green Deal ZES op BedrijfsautoRAI 2015

30 september 2015

Leestijd ± 4 minuten

Sessies over duurzaam vervoer en stadslogistiek vormen de ‘groene draad’ in het kennisprogramma de komende editie van de BedrijfsautoRAI. Een belangrijke invulling hieraan wordt gegeven door het programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES), dat zich richt op het versnellen van de ontwikkelingen richting zero-emissie. Dat streven wordt ondersteund door de Topsector Logistiek. In samenwerking met partijen als TLN, Connekt Lean and Green, Natuur & Milieu, Dinalog en Rai Vereniging worden op de beursvloer én in diverse theatersessies praktische toepassingen getoond die bijdragen aan efficiëntere bevoorrading van stedelijke gebieden en het verbeteren van de leefomgeving. BedrijfsautoRAI 2015 wordt van 20 tot en met 24 oktober gehouden in RAI Amsterdam.

Innovatie van stadslogistiek belangrijk agendapunt in de sector

Eén van de belangrijke uitdagingen waar de logistieke sector voor staat is duurzaam en efficiënt vervoeren binnen stadskernen. Bevoorrading van steden, afvoer van goederen en afval uit de stad blijft toenemen waarmee bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid steeds meer in het gedrang komen. Dit wordt aangevuld door de enorme groei in distributie aan huis als gevolg van internetbestellingen. Gemeenten staan voor de uitdaging om een weg te vinden tussen conflicterende belangen en die vervolgens te handhaven. Innovatie van de stadslogistiek en een uniforme aanpak zijn dan ook essentieel om de toenemende goederenstroom in goede banen te leiden.

Samen emissievrije stadslogistiek realiseren

Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met Staatssecretaris Mansveld de Green Deal ZES. Naast het ministerie van Infrastructuur en Milieu, werd deze ondertekend door gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten en door verwante branche- en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en RAI Vereniging. Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische mogelijkheden uit, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. De Topsector Logistiek helpt bij het ontwikkelen van innovatieve logistieke concepten die opschaalbaar zijn.

Regionale pilots

De deelnemers aan de GD ZES onderzoeken via zogeheten Living Labs (regionale pilots) waar zero emissie levering mogelijk is en wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Er worden diverse routes bewandeld. Van het verbeteren van de voertuigtechnologie, benutting en belading van vrachtauto’s tot het starten van innovatieve logistieke trajecten. Na 1 januari 2020 moeten de bewezen concepten, die zowel technisch als economisch haalbaar zijn en door overheden gehandhaafd kunnen worden, massaal worden ingevoerd om in 2025 te komen tot emissievrije stadslogistiek. “Het programma streeft ernaar om diversiteit te krijgen in de pilots en om de opgedane kennis met elkaar te delen. Zo moeten de pilots makkelijk te kopiëren zijn naar andere steden en moeten de aangedragen oplossingen in de basis overal hetzelfde zijn, zodat ondernemers daarnaar kunnen handelen en hun werkwijze niet aan elke gemeente hoeven aan te passen”, aldus Gertjan Prummel voorzitter van het kernteam van Green Deal.

Tal van ‘duurzame’ activiteiten op BedrijfsautoRAI 2015

Bij het programma Green Deal ZES hebben zich inmiddels meer dan 65 partijen aangesloten en plannen voor het starten van nieuwe Living Labs zijn er volop. Tussen de initiatiefnemers zitten dit keer ook verrassend veel kleine ondernemers. Tijdens de BedrijfsautoRAI zullen de nieuwe ondertekenaars van de Green Deal ZES bekend worden gemaakt. De sessie in het TLN theater op 21 oktober biedt tevens podium voor de Lean and Green Award en Star Uitreiking voor alle Lean and Green koplopers en een panel- en zaaldiscussie. Dinalog presenteert gedurende de week samen met projectpartners oplossingen voor logistiek op de last-mile en samenwerking in de logistieke keten. Op 22 oktober presenteren het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat best practices die leiden tot afname in regeldruk en verduurzaming van binnensteden als ook brandstoffenvisie bij decentrale overheden. In de middag zal RAI Vereniging masterclasses geven waarbij de bezoeker in discussie kan gaan over onderwerpen als duurzaam inkopen, aandrijftechnologiën en PIEK-certificatie. De Zero Emission Stadslogistiek Studenten Battle die op 23 oktober wordt georganiseerd door Natuur & Milieu geldt als opmaat naar een intensieve samenwerking met hogescholen en universiteiten op het gebied van stadslogistiek.

BedrijfsautoRAI 2015

De BedrijfsautoRAI vindt plaats van dinsdag 20 tot en met zaterdag 24 oktober 2015 in Amsterdam RAI. De BedrijfsautoRAI wordt georganiseerd door RAI Amsterdam onder auspiciën van RAI Vereniging. TVM verzekeringen is hoofdsponsor van de beurs. Meer informatie is te vinden op www.bedrijfsautorai.nl. BedrijfsautoRAI is ook te volgen op Twitter (@bedrijfsautorai) en op Facebook.com/bedrijfsautorai.

Bron: BedrijfsautoRAI