Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Update gedragbeïnvloedingsstrategie klein MKB’ers

Aanmelden voor

Update gedragbeïnvloedingsstrategie klein MKB’ers

Update gedragbeïnvloedingsstrategie klein MKB’ers

De Stuurgroep Steden gaf opdracht voor het ontwikkelen van een gedragsbeïnvloedingsstrategie - hier een korte update.

21 augustus 2023

Leestijd ± 2 minuten

Zoals bekend heeft de Stuurgroep Steden een consortium van gedragsdeskundigen en communicatie-experts de opdracht gegeven een gedragsbeïnvloedingsstrategie te ontwikkelen gericht op het betrekken van klein MKB bij de transitie naar duurzaam en efficiënte logistiek in de (binnen) steden. Via verschillende pilots en experimenten wordt onderzocht hoe de ondernemers te betrekken en welk kanaal en boodschap het beste aanslaat. Hieronder weer een korte update.

Brievenpilot

In maart/april dit jaar hebben we een brievenpilot gedaan in gemeente Zwolle. We hebben drie verschillende brieven ontwikkeld met als oproep naar de website www.doehetzero.nl te gaan, zodat ondernemers beseffendat de zero-emissie zone eraan komt. Voor brief 1 (neutrale brief) hebben we de voorbeeldbrief van SPES aangepast naar de situatie van Zwolle. Brief 2 (gedragsbrief) is ontwikkeld vanuit het narratief ‘Wat levert het mij op’, waarbij de kosten en baten centraal staan. In deze brief wordt ook weerstand erkend en urgentie vergroot. Brief 3 (gedragsbrief) is ontwikkeld vanuit het narratief ‘Dat bepaal ik graag zelf’, waarbij de autonomie van de ondernemer centraal staat. In deze brief wordt ook weerstand erkend, urgentie vergroot en de sociale norm benoemd. We hebben alle kleine ondernemers in Zwolle een van de drie brieven gestuurd. Beide gedragsbrieven leiden tot meer websitebezoek dan de neutrale brief. De gedragsbrief ‘Wat levert het mij op’ leidt tot 2x zoveel websitebezoek en de gedragsbrief ‘Bepaal ik graag zelf’ tot 3x zoveel websitebezoek dan de neutrale brief.

Sociale media pilot

In mei/juni dit jaar hebben we een sociale mediapilot gedaan in gemeente Zwolle, waarin we 4 verschillende sociale media animaties hebben getest, met als doel dat ondernemers zich gaan voorbereiden op de komst van de zero-emissie zone. In animatie 1 werd urgentie vergroot en opgeroepen om de mogelijkheden te bekijken op de website www.doehetzero.nl. In animatie 2 werd ook urgentie vergroot, maar opgeroepen om op de website www.doehetzero.nl een gratis adviesgesprek aan te vragen met de logistiek makelaar. In animatie 3 werd de sociale norm benadrukt en opgeroepen om naar de website te gaan. In animatie 4 werd ook de sociale norm benadrukt, maar opgeroepen om een gratis adviesgesprek aan te vragen. We hebben bijna 80.000 ondernemers bereikt met de sociale media actie. De animatie waarin urgentie werd vergroot en werd opgeroepen om een gratis adviesgesprek aan te vragen was het meest effectief. Deze combinatie stimuleert ondernemers het meest om zich voor te bereiden op de komst van de ZE-zone.