Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Trade Compliance and Border Management

Aanmelden voor

Trade Compliance and Border Management

Trade Compliance and Border Management

14 april 2013

Leestijd ± 1 minuut

Handelsfacilitatie door vermindering van regeldruk is een van de belangrijkste redenen voor bedrijven om juist Nederland als Gateway voor Europa te gebruiken.

Het succes van de handelsfacilitatie in Nederland is gebaseerd op een voor Europa unieke samenwerking tussen de inspectiediensten (douane) en het bedrijfsleven. Er vinden fundamentele verschuivingen plaats in de wereldeconomie, denk aan snel stijgende volumes (globalisering: 2e Maasvlakte), de veranderende regelgeving (UCC, security) en de toenemende noodzaak tot risicobeheersing (visibility, compliance en MVO, resilience/vulnerabilities). Binnen dat speelveld is het de uitdaging om deze handelsfacilitatie nog verder te ontwikkelen en zodoende onze positie als Gateway voor Europa te versterken. Doelen van Trade Compliance and Control zijn:

  • De inspectielast verminderen door optimaal gebruik te maken van reeds beschikbare informatie in de keten, zodat duplicatie van informatievragen en fysieke controles wordt voorkomen;
  • Het implementeren van systeemtoezicht: niet de transacties, maar het gehanteerde toezichtsysteem en de interne beheersingsmaatregelen van bedrijven zelf (horizontaal), vormen de basis van het toezichtregime;
  • Het verleggen van traditionele controles aan de grens door douane en inspectie, naar plekken die minder verstorend zijn voor het logistieke proces van bedrijven;
  • Betere afstemming tussen verschillende inspectiediensten in het kader van een daadwerkelijk ‘coordinated border management’.