Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Total Cost of Ownership-model voor heavy-duty elektrisch wegtransport vrij beschikbaar

Aanmelden voor

Total Cost of Ownership-model voor heavy-duty elektrisch wegtransport vrij beschikbaar

Total Cost of Ownership-model voor heavy-duty elektrisch wegtransport vrij beschikbaar

20 oktober 2020

Leestijd ± 2 minuten

Nu steeds meer fabrikanten een volledig elektrische (BEV) vrachtwagen gaan leveren is er steeds meer vraag naar een goed Total Cost of Ownership (TCO)-model. Met zo’n model kan iemand die zich oriënteert op de exploitatie van een BEV-heavy duty vrachtwagen zelf inschatten hoe de TCO eruit gaat zien. En het maakt gesprekken met de leverancier veel effectiever omdat  dezelfde manier van berekenen gebruikt kan worden. Panteia heeft in opdracht van Topsector Logistiek een breed gedragen TCO-model opgezet, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten van veel partijen. Dat model is nu beschikbaar voor individueel gebruik. 

Totale kostenplaatje én uitstoot 

In het TCO-model wordt niet alleen gekeken naar de aanschafprijs van het voertuig, maar naar het totale kostenplaatje inclusief bijvoorbeeld laadinfrastructuur, subsidies, afschrijving, onderhoud en dergelijke. Binnen het model kan de gebruiker draaien aan een aantal  ‘knoppen’ (input parameters) om de invloed daarvan te zien op de prijs per kilometer. Denk aan de verwachte levensduur van de vrachtwagen, de omvang van subsidies of de hoogte van de dieselprijs c.q. energieprijs. Alhoewel de kosten voor de inzet van elektrisch wegtransport de kern van het model vormen, kan daarnaast ook de jaarlijkse uitstoot van CO2 ingeschat worden.  

Breed gedragen model 

De behoefte aan een goed onderbouwd TCO-model wordt door zowel bedrijfsleven als intermediaire bedrijven en overheden aangegeven. Dit initiatief wordt daarom ondersteund door de brancheorganisaties evofenedex, TLN en RAI. Er is een breed gedragen model opgezet, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten. Dit heeft Panteia gedaan door een inventarisatie uit te voeren naar de eisen van een TCO-model, en te kijken naar bestaande modellen.  

Panteia heeft  transportondernemers, toeleveranciers en andere relevante partijen als leasemaatschappijen betrokken bij het ontwerp van het model. 

Download 

De getallen die als beginwaarden ingevuld zijn in het model hebben geen voorspellende waarde: de bedoeling is dat een gebruiker zichzelf oriënteert op de gegevens die in zijn specifieke situatie geldig zijn. En in een later stadium samen met een leverancier de gegevens aanscherpt. 

De verwachting is dat het model op regelmatige basis een update krijgt n.a.v. nieuwe inzichten.