Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Topsectoren: missies voor de toekomst

Aanmelden voor

Topsectoren: missies voor de toekomst

Topsectoren: missies voor de toekomst

16 mei 2019

Leestijd ± 1 minuut

Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? En hoe blijven we dreigingen tegen onze veiligheid voor? Dit zijn enkele vragen die de overheid in alle regio’s aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen stelt voor een toekomstbestendig Nederland.

Ambitie
Nederland heeft de ambitie om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, verduurzaming, water, landbouw, voedsel, zorg en veiligheid op te lossen. Daarnaast heeft Nederland innovatieve ondernemers en kennisinstellingen. Zij hebben samen met zeven ministeries nauw samengewerkt aan het opstellen van concrete ambities voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Concrete missies
Voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland zijn zowel grote als kleine oplossingen nodig. Van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën tot praktische en menselijke oplossingen in design en gebruik. De koppeling van deze maatschappelijke uitdagingen aan het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft geleid tot 25 concrete missies binnen vier thema’s:

  • Energietransitie en duurzaamheid (ministerie van Economische Zaken & Klimaat, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)
  • Landbouw/water/voedsel (ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport)
  • Gezondheid en zorg (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid)
  • Veiligheid (ministerie van Justitie & Veiligheid, ministerie van Defensie)

Meer weten? Lees hier het hele artikel.