Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Minister neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

Aanmelden voor

Minister neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

Minister neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

17 april 2019

Leestijd ± 4 minuten

Uitreiking Resultatenboek

Het gonsde op dinsdag 16 april in het Feyenoord stadion. Niet vanwege een voetbalwedstrijd. Maar in verband met het vijfde jaarcongres van de Topsector Logistiek. Ruim 900 logistieke professionals waren naar Rotterdam gekomen om zich te laten informeren over en inspireren door de laatste innovaties in de logistiek. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van I&W was aanwezig. Zij nam uit handen van Aad Veenman, boegbeeld Topsector Logistiek, het Resultatenboek en de uitvoeringsagenda van de Topsector in ontvangst.   

Resultatenboek
Jaarlijks brengt de Topsector Logistiek het Resultatenboek uit: een verzameling van visuele portretten die laten zien wat er allemaal gebeurt in de Topsector. En dat is behoorlijk wat. Op het vlak van stadslogistiek is veel bijgedragen aan een beter begrip van de verandering van dienstverlening, zoals thuisbezorging door middel van nieuwe concepten en nieuwe vervoersmiddelen. Daarnaast zijn ook in de bouwlogistiek grote stappen gezet in het innoveren van de logistiek rondom bouwsites. Veel bouwhub initiatieven zijn gerelateerd aan de Topsector.

Op het vlak van synchromodaal transport is ook heel veel gebeurd: naast geavanceerd onderzoek, hebben veel bedrijven zich aangesloten bij het actieprogramma van Lean & Green Off-Road, waarin zij samen overgaan op andere modaliteiten en nieuwe verbindingen ontwikkelen, zoals de Polencorridor en de Rotterdam corridor. Door de synchromodale activiteiten van de Topsector is in Nederland al meer dan 30 miljoen kilometer van de weg gehaald.

Ook op het gebied van digitalisering zijn mooie resultaten geboekt. Binnen de Topsector Logistiek is een aantal digitale standaarden ontwikkeld die elk een ander issue rond data delen oplossen: papierloos transport (eCMR) en het organiseren van veilige toegang tot data (iSHARE). Hierdoor is het voor alle partijen in de logistiek makkelijker en veiliger om data uit te wisselen.

En op het vlak van de bijdrage aan de duurzaamheidsopgave zijn in de Topsector belangrijke stappen gezet in bijvoorbeeld het meten van emissies van allerlei logistieke activiteiten en onderzoek naar circulaire ketens. Zo hebben TNO en de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Topsector Logistiek een nieuw logistiek model ontwikkeld dat wordt ingezet voor het inzamelen van bedrijfsafval in Amsterdam Zuidoost. Bekijk het Resultatenboek.

Inspirerend en interactief programma
Minister Cora van Nieuwenhuizen opende, na het welkomstwoord van Aad Veenman, het jaarcongres met een speech. Daarin benadrukte ze het belang van samenwerken bij het doorvoeren van vernieuwingen.’Doe mee aan de nieuwe systemen, aan experimenten met synchromodaal vervoer, smart mobility, aan pilots, aan testen, aan kennisopbouw. Alleen door samen te werken met lef maken we de slag naar een 21ste-eeuwse logistieke sector’, aldus de minister. Professor Albert Veenstra, directeur van TKI Dinalog, noemde in zijn presentatie de uitdagingen waar de sector momenteel voor staat en stelde daarbij de vraag: ‘Hoe gaan we in de toekomst ons geld verdienen in de logistiek?’ En tijdens de talkshow bogen overheid, wetenschap en ondernemers zich over de vraag hoe we snel en succesvol tot implementatie van nieuwe concepten, technologieën en inzichten kunnen komen. Dat leverde een leuke discussie op. Klik hier voor een beeldverslag.

Onthullingen

Ondertekening convenant iSHARE

Na het plenaire deel verdeelde de bezoekers zich over ruim 20 inspirerende en interactieve break-out sessies over onder andere: data delen, sociale innovatie, artificial intelligence en terugdringen van CO2. In sommige sessies werden een paar heugelijke feiten onthuld. Zo werd tijdens het jaarcongres getoond hoe gezamenlijke onderzoeken de onderbouwing geven dat 50% reductie in de E-commerce te realiseren is. En in een sessie werd aan de hand van een onderzoek over laadinfrastructuur aangetoond dat goed te voorspellen is wat voor elk logistiek segment optimaal is, waar laadinfra moet staan, en wat de toekomst brengt als de accu-technologie beter wordt. Daarnaast werkten gedurende de dag 34 developers van 14 logistieke organisaties en hun softwarebedrijven aan de implementatie van het afsprakenstelsel iSHARE. Een aantal van hen – containerterminaloperator Hutchinson Ports ECT Rotterdam, community platforms Cargonaut en Portbase, Secure Logistics, Rijkswaterstaat en Douane – tekenden bovendien aan het einde van de dag het convenant Samen voor Drempelloos Data Delen in de Logistiek.

 

Uitreiking Leon Simons en Roderick Rodenburg, Lean & Green, aan Arjan de Jong en Jacco van der Kamp van CB Logistics

Uitreiking Lean & Green stars
Op het jaarlijkse Topsector Logistiek Congres hebben ook twee logistieke bedrijven hun 1e Star uitgereikt gekregen. Bostik Benelux B.V. en CB Logistics zijn er beide in geslaagd om direct in te stromen op het 1e Star-niveau. De twee bedrijven hebben de afgelopen jaren een aantal reductie-maatregelen genomen en dit verdient de erkenning. Roland van Bussel van Moonen Packaging (3e Star Member) reikte de 1e Star uit aan Michiel Knook van Bostik Benelux B.V. ter erkenning voor hun behaalde reductie-doelstellingen. Zij hebben tussen 2013 en 2018 onder andere door inzet van intermodaal transport, samenwerking met partners en een hogere mate van bundeling meer dan 20 procent CO2-reductie per ton vervoerd product gerealiseerd. Arjan de Jong van CB Logistics heeft uit handen van Leon Simons (Lean & Green Europe) de 1e Star voor hun behaalde reductie-doelstellingen ontvangen. Over de periode 2014-2018 hebben zij 23 procent CO2-reductie per kilogram vervoerd product gerealiseerd. Dit door o.a. routeoptimalisatie en samenwerking, vlootverbetering, inzet alternatieve brandstoffen en in te zetten op Green & Safe Driving.

Meer informatie? Neem telefonisch contact op met Martin Warmerdam, communicatie Connekt, via 015 251 6565 of 06 4447 0346.