Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Toonaangevende Supply Chain Finance innovatie in het MKB

Aanmelden voor

Toonaangevende Supply Chain Finance innovatie in het MKB

Toonaangevende Supply Chain Finance innovatie in het MKB

17 februari 2016

Leestijd ± 5 minuten

NBK Group besloot in samenwerking met één van haar klanten, Branda, een wereldwijd opererende groothandelaar in wijn en sterke dranken, middels een pilot project te toetsen in hoeverre het mogelijk was om op basis van Supply Chain Finance de dienstverlening verder uit te breiden. Het SMILE project is een initiatief van Dinalog en Fluas en in het leven geroepen om MKB bedrijven laagdrempelig te ondersteunen bij logistieke innovatie.

NBK levert een breed scala aan logistieke diensten voor haar klanten, zoals forwarding, warehousing, lucht- en zeevracht, wegtransport en value-added logistics. Inzicht hebben in de werkelijke behoefte van de klant en innovatie is daarin van groot belang. Hierbij hoort in de visie van NBK ook een gezonde financiële bedrijfsvoering. NBK neemt daarmee een bijzondere positie in, niet alleen binnen haar sector maar ook ten opzichte van haar klanten. Deze focus op innovatie en een gezonde financiële huishouding leidde tot de ontwikkeling van een zeer innovatief Supply Chain Finance concept.

Voorraadfinanciering op kleine schaal

Voorraadfinanciering op zichzelf is heel gebruikelijk, naar schatting gebeurt dit met zo’n 5% van de gehele wereldhandel. In dit project wordt de voorraadfinanciering opgezet door de dienstverlener, zelfs zonder tussenkomst van een bank. Doordat NBK de producten en markt van haar klanten goed kent, een gezonde vermogenspositie heeft en kan gebruik maken van haar ‘recht van retentie’, kan er tegen gunstige voorwaarden voorraadfinanciering opgezet worden. Dit kan op een schaal die normaal gesproke20160217 toonaangevende innovatie supply chain financen te klein is voor banken. Dit biedt interessante kansen voor dienstverleners, maar zeker ook voor klanten.

“De accijnsgoederen handel is steeds volatieler aan het worden”, zo stelt Julius Ledas, eigenaar van Branda. “Sterk schommelende wisselkoersen en ‘bear’ en ‘bull’ markten die elkaar steeds sneller opvolgen, zorgen voor kleinere zendingen met meer productvariëteit. Dit vereist niet alleen liquiditeit voor breedte-investeringen in de voorraad, maar ook om in te kunnen spelen op buitenkansjes die nu eenmaal ontstaan in dit soort markten. Wij zien voorraadfinanciering als één van de instrumenten voor verdere groei; vandaar ook onze deelname aan de pilot.”

Aljosja Beije, mede oprichter van BeSCOPE Solutions: “Supply Chain Finance is een balanceer act tussen de financiële, informatie en fysieke stromen binnen de supply-chain. De financiële stromen zijn daarin lang onderbelicht gebleven. De crisis van 2008-2009 heeft daarin echter sterk verandering gebracht met de ontwikkeling van Supply Chain Finance als een apart vakgebied. De ontwikkelingen volgen elkaar ook snel op; zo snel zelfs dat er nu al verschillende Supply Chain Finance versies zijn. Zo is Supply Chain Finance 1.0 nog sterk gericht op ‘reverse-factoring’, het slim gebruik maken van verschillen in de rentevoet op vreemd vermogen binnen de supply chain. Supply Chain Finance 2.0 richt zich daarentegen op de integratie van de financiële, fysieke en informatiestromen in de supply chain die zorgen voor een fundamentele transformatie van de supply chain en de wijze waarop deze gemanaged wordt.”

“Onze top-5 klanten zijn al jarenlang klant bij ons en dat willen we ook graag zo houden”, stelt Bob de Winter Jr. van NBK. “Supply Chain Finance biedt ons de mogelijkheid om de samenwerking met onze klanten nog duurzamer van aard te maken.” Dit is hard nodig in een tijd waarin de trend is om steeds kortere contracten te sluiten en jaarlijkse te tenderen. Geen goede ontwikkelingen in de ogen van Bob de Winter Jr.: “Korte termijn focus zorgt voor wantrouwen en opportunisme in de keten en levert uiteindelijk alleen maar verliezers op. Samenwerken is dan ook het credo; niet alleen tussen dienstverlener en klant, maar ook met banken.”

Uitkomsten pilot

Inmiddels is de pilot ‘live’ en wordt binnen deze pilot een klein deel van de voorraad van Branda gefinancierd door NBK. Hiervoor is binnen het project met name veel aandacht besteed aan de administratieve inrichting, om te zorgen dat alle transacties zorgvuldig vastgelegd worden. Aljosja Beije: “Wijn en sterke drank zijn eigenlijk perfecte producten voor voorraadfinanciering”. Zo hebben ze geen ‘tenminste houdbaar tot datum’ en blijven courant. Deze aspecten, in combinatie met de reputatie van Branda, zorgden ervoor dat de benodigde maatregelen om de risico’s te beheersen betrekkelijk eenvoudig konden worden geïntegreerd in de bestaande processen en systemen binnen NBK. De operationele impact was dan ook minimaal, temeer daar de invoer van de benodigde informatie zoals de waarde van de goederen en fysieke inspectie van de goederen onderdeel zijn van de bestaande dienstverlening.

De impact op de administratieve processen daarentegen is echter aanzienlijk. “Voorraadfinanciering vereist een andere kijk op onze financial exposure”, aldus Stefan Plaisier, de CFO van NBK. Niet alleen de nog openstaande posten zijn van belang, maar ook bijvoorbeeld de waarde van de aanwezige goederen, eventuele prijsveranderingen daarin en ons ‘work-in-progress’ in de vorm van opdrachten van de klant in verschillende stadia van compleetheid. Deze informatie bij elkaar brengen en real-time kunnen delen, stelt hoge eisen aan onze processen en systemen.

Nu de pilot live is, is het belangrijkste resultaat dat Branda meer werkkapitaal vrij heeft om te handelen. Dat resultaat moet niet onderschat worden, vindt ook Dick van Sprundel, International Tax Partner bij Mazars Accountants en Belastingadviseurs. Mazars is als projectpartner aangesloten bij het SMILE project. Binnen de organisatie is veel fiscale kennis op het gebied van Supply Chain Finance. “Dit een unieke case voor Nederland en één van de eerste wereldwijd. In de praktijk zou het voor Branda moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn om deze vorm van voorraadfinanciering tegen redelijke kosten met een bank op te zetten. Door de insteek van NBK in combinatie met het recht van retentie is hier een vernuftige en innovatieve oplossing geïmplementeerd. Het is mijns inziens ook toe te juichen dat er voor een relatief eenvoudige administratieve inrichting is gekozen, aangezien er veel fiscale en juridische aspecten een rol spelen.”

”Voorraadfinanciering is zeker geen Haarlemmer wonderolie voor al onze klanten, of voor elke logistiek dienstverlener,” zo stelt Bob de Winter Jr. “Het totaal plaatje moet kloppen; reputatie van de klant, het soort product, processen, systemen en de financiële huishouding van de klant en de logistiek dienstverlener. De SMILE subsidie ter ondersteuning van het projectmanagement gaf net dat extra zetje om dat goed uit te werken. Deze pilot heeft ons in ieder geval wel het vertrouwen gegeven om de volgende stap te zetten en dit concept verder te ontwikkelen.”