Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Toekomstbestendige informatie-uitwisseling met de overheid via één loket

Aanmelden voor

Toekomstbestendige informatie-uitwisseling met de overheid via één loket

Toekomstbestendige informatie-uitwisseling met de overheid via één loket

28 september 2017

Leestijd ± 3 minuten

Het is zover! Informatie-uitwisseling met het Single Window Maritiem en Lucht van de overheid, wordt door het vernieuwde platform van Cargonaut voor haar klanten gefaseerd in werking gezet. Het Single Window van de overheid stelt de luchtvrachtindustrie in staat om digitaal informatie uit te wisselen via één loket. Dit was een mooi moment om tegelijkertijd aan modernisering van het Schiphol Information Exchange Platform, beheerd door Cargonaut, te werken. Een investering in het platform die de concurrentiepositie van Schiphol en alle bedrijvigheid daaromheen versterkt, mede mogelijk gemaakt door Douane, Schiphol Group, ACN en de Topsector Logistiek.

Single Window Lucht

De overheid stelt het bedrijfsleven verplicht om eind 2017 meldingen digitaal in te sturen naar het elektronische loket van de overheid (Single Window Maritiem en Lucht) op basis van de berichtenstructuur van het WCO-datamodel. Bovengenoemde partijen besloten dit moment aan te grijpen om het platform voor de luchtvrachtindustrie, dat beheerd wordt door Cargonaut, tegelijkertijd te moderniseren en klaar te maken voor de toekomst.

Jonas Stekelenburg (directeur Schiphol Cargo): ”Cargonaut heeft met de oplevering van de koppeling met het Single Window Maritiem en Lucht een belangrijke mijlpaal in het vernieuwingsprogramma van het Schiphol Information Exchange Platform behaald. De systemen van Schiphol en de Overheid werken nu nog beter samen en maken de nieuwe ketendiensten waar we momenteel aan werken mogelijk.”

Aly van Berckel (algemeen directeur Douane): “Met de aanpassingen wordt een groot deel van het berichtenverkeer tussen luchtvrachtindustrie en overheid digitaal en gestandaardiseerd. Hierdoor hoeven gegevens inzake het binnenbrengen en uitgaan van goederen en de daarbij behorende aankomst- en vertrekmeldingen nu nog maar één keer aan de overheid te worden aangeleverd. Deze ontwikkeling past bij de doelstelling van de Douane om een bijdrage te leveren aan het faciliteren van de logistiek.”

Drempelloos data delen bevorderen

Het platform wordt gemoderniseerd door gebruik van nieuwe technologieën. Zo is de koppeling met de overheid met moderne technologie tot stand gekomen. Het gebruik hiervan zorgt er in de toekomst voor dat het platform opener en flexibeler is en geschikt voor innovaties. Data delen wordt bijvoorbeeld makkelijker en vluchtstatussen zijn toegankelijker. Verbetering van de communicatiekanalen reduceert risico’s op storingen en fouten.

Michiel Haarman (programmamanager NLIP, Topsector Logistiek): “Data uitwisseling is -ook voor de logistieke sector- steeds meer een voorwaarde om concurrerend te blijven in de toekomst. Wij zijn blij dat we met deze investering in 1 klap voor veel spelers in de luchtvrachtindustrie verdere data uitwisseling met de overheid makkelijker maken. Hiermee dragen we gezamenlijk bij aan de concurrentiekracht van de logistieke sector.”

Geen zorgen voor de luchtvrachtindustrie

Door de aanpassingen op één plaats te concentreren, hebben individuele bedrijven en organisaties zelf geen investeringen (in tijd èn geld!) hoeven doen om toch te kunnen voldoen aan de nieuwe vereisten.

Ben Radstaak (directeur ACN): “Het mooie van dit project is dat, terwijl bovengenoemde partijen achter de schermen werkten aan de vernieuwing van het platform en de koppeling met het Single Window Maritiem en Lucht, onze leden zich konden blijven focussen op hun core business, datgene waar ze goed in zijn.”

Volgende stappen

In augustus heeft bij Cargonaut een pilot plaatsgevonden om de nieuwgebouwde productieomgeving te testen en waar nodig aanpassingen te realiseren. Een klein deel van de berichten tussen Douane en Cargonaut werd in gebruik genomen. Deze worden nu uitgewisseld op basis van XML in plaats van het oude berichtformaat Edifact. Daarnaast is de berichtinhoud volgens de laatste richtlijnen van de internationale douane organisatie (WCO) opgebouwd.

Nanne Onland (directeur Cargonaut): “We kunnen nu via één overheidsloket alle huidige en toekomstige info over zendingen uitwisselen. Hiermee maken we de nieuwe ketens waaraan we werken daadwerkelijk mogelijk. Een mooie en noodzakelijke stap in de goede richting”.

Van september tot december 2017 worden de overige berichtgevingen gefaseerd overgezet. Voor het einde van het jaar zal al het berichtverkeer via het Single Window Maritiem en Lucht lopen. Ook deze fase van overzetten vergt van de klanten van Cargonaut geen enkele actie. Dit gebeurt geheel achter de schermen bij Cargonaut en Douane.