Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

TKI Dinalog, Georgia Tech, en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) slaan handen ineen

Aanmelden voor

TKI Dinalog, Georgia Tech, en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) slaan handen ineen

TKI Dinalog, Georgia Tech, en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) slaan handen ineen

06 oktober 2015

Leestijd ± 2 minuten

De Samenwerking

GeorgiaTech staat bekend om haar toonaangevende onderzoek. De universiteit katalyseert en leidt projecten wereldwijd in samenwerking met wetenschap, bedrijfsleven en overheid.
TKI Dinalog is het Nederlandse instituut voor innovatie in de logistieke sector. Zo’n 300 organisaties werken hier samen om open innovatie in de logistiek en in supply chain management te bevorderen.

Het VIL is een open innovatieplatform voor de logistieke sector met ongeveer 500 leden (verladers, vervoerders, logistieke dienstverleners, en havenautoriteiten). Met openbare financiering  werk het VIL samen met haar leden aan logistieke innovatieprojecten om het concurrentie-vermogen van de leden te verhogen.

De ondertekenaars van de MoU zijn onder andere overeen gekomen om:

• Een subsidieregeling beschikbaar te stellen zodat Ph.D. kandidaten en post-doctoraal onderzoekers kennisinstellingen in Nederland, België en Georgia Tech kunnen bezoeken en zo kennis uit kunnen wisselen.

• Een gezamenlijk seminar te organiseren voor onderzoekers en professionals in de drie landen over het onderwerp “Towards virtual ports in a physical internet”.

• Een gezamenlijk International Physical Internet Conference te houden in 2017 of 2018, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

• Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Physical Internet

Het Physical Internet (PI) gaat, naar analogie van het versturen van e-mails over het digitale web, uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. PI kan worden gezien als een uitbreiding van de huidige synchromodaal denken, door real-time beslissingen te nemen over de routering, keuze voor transportmodaliteit en overslagpunten van zeecontainers en hun inhoud.

Eerste Nederlandse PI-project van start

Het project “Towards virtual ports in a physical internet” met onderzoekers Iris Vis, Kees Jan Roodbergen, Paul Buijs, Leandro Coelho (allen RuG/Operations) en Lori Tavasszy (TU Delft) en bedrijfspartners Groningen Seaports en Havenbedrijf Rotterdam gaat in januari 2016 van start. In het project staat de rol van havens in het Physical Internet initiatief centraal. Naast conceptueel onderzoek naar de rol van havens in PI, zullen beslissingsondersteunende systemen worden ontwikkeld voor logistieke operaties in havens en hun achterland. Dit is het eerste Nederlandse onderzoeksproject naar PI en is wereldwijd gezien het eerste project waarin de rol van havens binnen PI netwerken centraal staat.