Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

TKI Dinalog en Topsector Logistiek ondertekenen MOU met Georgia Tech tijdens werkbezoek koningspaar aan de VS

Aanmelden voor

TKI Dinalog en Topsector Logistiek ondertekenen MOU met Georgia Tech tijdens werkbezoek koningspaar aan de VS

TKI Dinalog en Topsector Logistiek ondertekenen MOU met Georgia Tech tijdens werkbezoek koningspaar aan de VS

Het koningspaar bracht deze week een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Op maandag 10 juni ‘verscheepte’ Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de eerste pallet in de ultramoderne faciliteit van NewCold in McDonough, Georgia. Niels Agatz, wetenschappelijk directeur TKI Dinalog maakte deel uit van de delegatie. Tijdens dit bezoek werd tevens de MOU getekend tussen TKI Dinalog, Topsector Logistiek en Georgia Tech Supply Chain and Logistics Institute.

18 juni 2024

Leestijd ± 3 minuten

De Memorandum of Understanding (MOU) is gesloten tussen het Supply Chain & Logistics Institute (SCL) van het Georgia Institute of Technology, een wereldberoemd onderzoekscentrum gevestigd in Atlanta, Georgia, VS, en TKI Dinalog, het toonaangevende onafhankelijke instituut voor logistieke kennisontwikkeling in Nederland. Het heeft tot doel hun gezamenlijke inspanningen op het gebied van logistiek en supply chain management te versterken en uit te breiden. Beide partijen erkennen het cruciale belang van deze discipline in het licht van de hedendaagse mondiale maatschappelijke uitdagingen en streven ernaar een omgeving van wederzijdse steun en gedeelde expertise te bevorderen.

Het samenwerkingsverband tussen Georgia Tech en TKI Dinalog loopt al vanaf 2015. Destijds is er onder het toeziend oog van Minister President Mark Rutte en Minister President Bourgeois (Vlaanderen) een MOU getekend tussen TKI Dinalog, Georgia Tech en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) tijdens de economische missie in Atlanta. De nadruk van deze samenwerking lag in het domein van Physical Internet in relatie tot de actielijn ketenregie van de Topsector Logistiek.

Logistiek van de toekomst

Deze samenwerking zal de unieke sterke punten en middelen van elke instelling benutten om gezamenlijke onderzoeksinitiatieven, academische uitwisselingen en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen te faciliteren om de huidige en opkomende uitdagingen op het gebied van logistiek en supply chain management aan te pakken, zoals uiteengezet in de Nationale Kennisagenda Logistiek 2024-2027. Dit omvat de ontwikkeling van logistiek en supply chain-onderzoek op het gebied van:
1) veerkracht en disruptie
2) circulaire economie
3) energietransitie en emissiereductie
4) bevolkingsgroei en demografische trends
5) maatschappelijk verdienvermogen en brede gebaseerde welvaart

Kwaliteit en impact

Via dit MOU willen we de kwaliteit en impact van het onderzoek verbeteren, bijdragen aan de academische en professionele groei van onze gemeenschappen, en de verspreiding van kennis en best practices bevorderen voor een positieve impact op internationaal niveau

Dit Memorandum of Understanding loopt af op 31 december 2027. Vóór deze datum zal worden gestreefd naar een meer gedetailleerd en uitgebreid samenwerkingsakkoord.

Over Supply Chain & Logististics Institue (SCL)

Het Supply Chain & Logistics Institute (SCL) van het Georgia Institute of Technology is het grootste leiderschapsinstituut voor supply chain en logistiek ter wereld en biedt uitgebreide onderzoeks-, onderwijs- en outreachprogramma’s. Al meer dan dertig jaar is SCL wereldleider in een breed scala aan supply chain- en logistieke domeinen. SCL leidt interdisciplinair onderzoek, innovatie en onderwijs bij Tech om nieuwe manieren mogelijk te maken voor het ontwerpen, optimaliseren en beheren van efficiënte en duurzame toeleveringsketens en logistieke systemen, met aangesloten docenten, wetenschappers en studenten op veel van Tech-scholen.

Topsectoren 

TKI Dinalog is het Topconsortium Kennis en Innovatie van de Topsector Logistiek. In de Topsectoren werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovatie en kennisontwikkeling. Samen investeren overheid en bedrijfsleven in sectoren waarin Nederland een sterke internationale positie heeft, en die van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse economie. De Topsector Logistiek is één van deze topsectoren.

Over TKI Dinalog

TKI Dinalog geeft richting en stimuleert de gezamenlijke kennisontwikkeling voor de logistiek van de toekomst in Nederland door (1) het definiëren van een vraaggestuurde, nationale onderzoeks- en innovatieagenda op het gebied van logistiek en supply chain (2) het initiëren en organiseren van (mede) )financiering in onderzoeks- en innovatieprogramma’s en door het ondersteunen van deze programma’s (3) Waarborgen van de brede toegankelijkheid van deze kennis, ervaringen en oplossingen en (4) Versterken van de kennisinfrastructuur door het verbinden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.