Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Tips voor succesvolle MIT-aanvraag R&D samenwerkings-projecten

Aanmelden voor

Tips voor succesvolle MIT-aanvraag R&D samenwerkings-projecten

Tips voor succesvolle MIT-aanvraag R&D samenwerkings-projecten

05 juli 2015

Leestijd ± 2 minuten

In 2015 is ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De meeste instrumenten zijn inmiddels overtekend, maar de tender voor R&D samenwerkingsprojecten staat nog open. Tijdens een bijeenkomst op 3 juli, georganiseerd door het ministerie van EZ, RVO.nl en de regio’s, kregen mkb’ers tips voor een succesvolle aanvraag.

Het totale MIT-budget is in 2015 € 50 miljoen, tegenover € 32 miljoen in 2014. De stijging is te danken aan de nieuwe samenwerking met de regio’s, die hun provinciale gelden voor R&D in de MIT stoppen. MIT is het eerste subsidieprogramma met deze constructie. Bij een positieve evaluatie volgen mogelijk meer programma’s.

R&D samenwerkingsprojecten

Voor de lopende tender R&D samenwerkingsprojecten is € 29,2 miljoen beschikbaar. De subsidie is bestemd voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door samenwerkingsverbanden van minimaal 2 mkb’ers. De subsidie dekt 35% van de projectkosten tot maximaal € 200.000 per project.

Tips voor een grotere slaagkans

  • Zoek een partner met een complementaire expertise, liefst uit een andere sector
  • Vraag iemand met ervaring met de MIT; een subsidieadviseur of ervaren partner
  • Zie MIT als stimulans voor een bestaande ambitie, niet als drijfveer voor een project
  • Schrijf een concreet innovatieverhaal en vermijd aannames
  • Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers en voorbeelden
  • Kwantificeer je markt en omschrijf met welke strategie je die bereikt
  • Maak afspraken over de rechten en verantwoordelijkheden van consortiumpartners
  • Achterhaal of je regionaal of landelijk moet indienen met de loketwijzer
  • Maak gebruik van ondersteuning van regionale ontwikkelmaatschappijen
  • Laat uw projectidee vooraf toetsen door RVO.nl

Landelijk vangnet

De landelijke subsidiepot fungeert als een vangnet voor de regio’s, vertelt procescoördinator Marcus Seume van RVO.nl: “Als Limburg bijvoorbeeld geen geld beschikbaar stelt voor water, dan komt een Limburgs bedrijf met een waterproject in aanmerking voor landelijke subsidie. De landelijke pot is níét bedoeld als vangnet voor regiobudgetten die uitgeput zijn.”

Uniformiteit en gemak

Door de nieuwe constructie hoeven bedrijven niet meer op verschillende plekken subsidie aan te vragen. Luuk Klomp van het ministerie van EZ: “Ze kunnen terecht bij één loket. Ook zorgt de constructie voor meer uniformiteit in landelijke en regionale instrumenten en wordt het makkelijk voor bedrijven om mee te doen. Daar was veel behoefte aan onder mkb’ers.”

Indienen aanvraag

Het loket voor de MIT R&D projecten sluit voor de regionale loketten op 1 september, het landelijke loket bij RVO.nl sluit op 15 september 2015. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/mit