Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Op weg naar een Factor 6 productiviteitsverbetering op het gebied van logistiek

Aanmelden voor

Op weg naar een Factor 6 productiviteitsverbetering op het gebied van logistiek

Op weg naar een Factor 6 productiviteitsverbetering op het gebied van logistiek

30 september 2019

Leestijd ± 7 minuten

Lean & Green i.s.sm Factor 6

Community Lean & Green

Op 17 september 2019 organiseerde de Topsector Logistiek samen met Lean & Green en Green Deal ZES de Lean & Green Summit i.s.m Factor 6 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Vertegenwoordigers van ruim 120 logistieke bedrijven kwamen bijeen om van elkaar te leren hoe je al als logistiek bedrijf kunt verduurzamen en de Factor 6 CO2 productiviteitsopgave kunt realiseren. De break-out sessies over het gebruik van data, duurzame brandstoffen en voertuigen en synchromodaal transport droegen eraan bij deze opgave praktisch en haalbaar te maken. Daarnaast stonden de nieuwe mogelijkheden van Lean & Green om de CO₂-productiviteit in de supply chain te verbeteren centraal.

 

#Factor6

Plenaire deel

Sleutelfactoren: communicatie, vertrouwen, successen delen
Hans Etman opende de plenaire sessie over de noodzaak en aanpak van CO2-reductie binnen de logistieke sector. Mogelijkheden hiervoor werden tijdens de paneldiscussie met Marielle van Spronsen (PostNL), Roy van Verseveld (Vos Transport), John van Heumen (BCTN)BCTN, Olga den Boer (Lekkerland) en Henk van der Wal( Van der Wal Transport) besproken. Van der Wal: ‘Samenwerking tussen vervoerders en verladers staat of valt bij communicatie en onderling vertrouwen op alle niveaus van de betrokken organisaties.’ Tijdens de discussie kwam naast vertrouwen en samenwerking ook het belang van bewustwording rondom verduurzaming naar boven. Van Heumen: ‘Bewustwording is merkbaar, in ons bedrijf maar ook in de samenleving als geheel.’

De bedrijven waren het erover eens dat het aantonen en delen van CO2-prestaties steeds belangrijker wordt en deelden elkaars ervaringen. Den Boer: ‘Klanten eisen steeds vaker dat je duurzaam werkt en dat ook inzichtelijk maakt. Hoe doen jullie dat?’ Het voorbeeld van Van Spronsen: ‘Intern deel ik de CO2-reductie successen. De medewerkers zijn dan ook trots als we een Lean & Green Star behalen, dat is de beloning voor hun inzet op CO2-reductie.’

Toegepaste filosofie: met plezier blijven werken aan duurzaamheid
Filosofie en verduurzamen? Filosoof Lammert Kamphuis vertaalt filosofische thema’s naar praktische inzichten die we direct kunnen toepassen in de praktijk. Hij gaf inzicht in de vraag ‘Hoe kunnen we met energie en plezier aan de slag blijven met het verduurzamen van onze sector?’ Ikigai: het raakvlak van passie, talent en roeping. Passie, dat is eigenlijk spelen, met plezier en creativiteit dingen doen die het leven leuker en mooier maken. Kamphuis daagt de bedrijven uit om anderen op een speelse manier mee te nemen in het verduurzamen. ‘Alle bijdragen zijn belangrijk. Je bent nooit te klein om iets groots in gang te zetten,’ aldus Kamphuis.

Break-out sessies

Duurzame brandstoffen en voertuigen
Dagvoorzitter Hans Etman leidde een bevlogen deelsessie over het thema ‘brandstoffen en voertuigen’. Henk van der Wal, eigenaar Van der Wal Transport deelde zijn zorgen over het gebrek aan snelheid waarmee Europese voertuigfabrikanten elektrische vrachtauto’s ontwikkelen. Met medestanders is Van der Wal het initiatief Clean Road Transport gestart (www.cleanroadtransport.com), waarvoor organisaties zich kunnen aanmelden om een gezamenlijk geluid richting de fabrikanten te laten horen

Chris van Dijk van RAI Vereniging en Henry Steenbergen van de Rabobank pleitten voor een ketenbenadering en het duurder maken van transport, waar de marges en rendementen flinterdun zijn. Ook gingen er stemmen op voor CO2-beprijzing, bijvoorbeeld door het verhogen van de brandstofprijzen in de EU. Op dit moment ontbreekt een business case voor elektrische voertuigen, stelde Steenbergen. Hierdoor is financiering van dit type voertuigen lastig. Tot de voertuigtechniek voor elektrisch en/of waterstof voor zware voertuigen is doorontwikkeld, valt er nog veel winst te halen door plannings- en efficiëntieverbeteringen in het transport.

Tot slot presenteerde Ronald Schoo namens zes consortiumpartners de belangrijkste bevindingen uit het rapport ‘Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek’ dat in opdracht van de Topsector Logistiek is opgesteld voor voorbeeldregio Groot-Amsterdam. Hieruit blijkt dat elektrische stadslogistiek grote kansen biedt. Er is nu al veel operationeel en financieel haalbaar, al zijn de oplossingen sectorspecifiek.

Data, essentieel om de juiste maatregelen te kunnen nemen
De datasessie ston

d in het teken van carbon footprint data en de tool BigMile. De grootste vraag bij het publiek is: Hoe kom je aan de juiste informatie zoals brandstofverbruik en afgelegde kilometers? Met name als er veel gebruik wordt gemaakt van subcontractors die vaak niet open staan om data te delen? Een mogelijke oplossing is het gesprek aangaan met de subcontractors. Geef aan waarom de data zo belangrijk is en zorg dat je een samenwerking aangaat omtrent duurzaamheid.

Wim de Goffau van Districon gaf aan dat er 3 data-elementen nodig zijn voor de juiste analyse in BigMile, namelijk; Lading, Liters (brandstof) en Locatie (van waar naar waar). Zijn deze data niet of niet alle drie beschikbaar, dan kan gebruik worden gemaakt van kengetallen of KPI’s. BigMile kan met een kleine hoeveelheid data en van elk organisaties van elke grootte de CO2 uitstoot berekenen.

Vervolgens gaf Marielle van Spronsen aan hoe PostNL BigMile gebruikte om hun uitstoot terug te dringen. Tussen 2007 en 2017 heeft PostNL de uitstoot met 57% verminderd. In 2030 wil PostNL in de hele Benelux emissievrij kunnen bezorgen. De doelstellingen die hiervoor zijn opgesteld, worden gemonitord via BigMile.

PostNL probeert ook verder te kijken dan alleen voertuigen schoner te maken. De ontwikkeling op het gebied van voertuigen gaat niet snel genoeg dus er moesten andere oplossingen komen. Zo zijn zij bezig om het inpakproces zo efficiënt mogelijk te maken zodat er minder lucht in de pakketjes zit. Ook werkt PostNL samen met andere bezorgers om het aantal inefficiënte ritten (zoals met halflege busjes) te verminderen. De 20% inefficiëntste ritten zorgen namelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. Hier valt dus veel winst te behalen.

Leon Simons sloot af met vier inspirerende praktijkcases over hoe bedrijven hun CO2-uitstoot hebben teruggebracht door de inzet van BigMile. Met BigMile krijgen alle bedrijven nu al inzicht in hun footprint, maar ook in hun verbeterpotentieel. Dat draagt niet alleen bij de CO2-reductie, maar biedt ook financiële voordelen.

 

Off-Road gaan, hoe doe je dat?
Een van de effectieve Lean & Green maatregelen, die goed past in de Factor 6 productiviteitsverbetering is om ‘Off-Road’ te gaan, oftewel de stap richting synchromodaliteit. Verladers en vervoerders met dezelfde herkomst en bestemming, bundelen naast hun volumes ook hun kennis, ervaring, creativiteit en ondernemerschap om tot kansrijke transportoplossingen en doorbraken op (inter)nationale transportroutes te komen.

Zo ontstonden de Joint Corridors Moerdijk – Wroclac , Venlo-Chongqing, Tilburg – Antwerpen, Tilburg -Rzepin, Corridor Nijmegen-Hull, North West Central Corridor, CoolrailSpain, en de West-Brabant Corridor. Sjoerd Sjoerdsma (Noord West Connect): ‘Binnen de North West Central Corridor werken de havens van Rotterdam en Amsterdam samen. Een onwaarschijnlijke, maar ijzersterke combinatie. De betrouwbaarheid over het water is meer dan 95%. De partijen binnen de corridor maken het waar. Binnen de corridor is het vervoer ‘op wielen’ met 50% gereduceerd.’

Hoe moeilijk is het voor een verlader om Off-Road te gaan? Ruben Nolles (Moonen Packaging): ‘We zijn begin dit jaar begonnen met een testzending op de Joint Corridor Tilburg-Rzepin. Die was meteen op tijd en de prijs was ook nog eens beter. Voor ons is transport per trein ideaal, het is betrouwbaar en het is niet erg als ons karton koud aankomt.’

Verladers en vervoerders, die Off-Road willen gaan, worden ondersteund door regionale programmamanagers en Off-Road Runners (studenten van BUAS, Hogeschool Rotterdam en Zeeland en de HAN). De Off-Road Runners van nu zijn de transport inkopers van de toekomst.

Waarom is het van belang dat meer wegvervoerders van de weg gaan? Roy van Verseveld, Vos Deventer: ‘Je kunt niet anders, met de congestie en klimaatdoelstellingen, moet je naar andere oplossingen kijken dan alleen weg.’ John van Heumen (BCTN) sloot de sessie af: ‘Over 10 jaar, vaart ons schip al jaren op de Joint Corridor Nijmegen-Hull en kunnen we zo zero emissie de oversteek maken.

Tot slot
Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en inzet tijdens deze middag.

 

 

 

 

 

 

Nog even nagenieten? Bekijk de video.