Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Studenten bedenken maatregelen voor een zero-emissie (ZE) corridor

Aanmelden voor

Studenten bedenken maatregelen voor een zero-emissie (ZE) corridor

Studenten bedenken maatregelen voor een zero-emissie (ZE) corridor

De doelstelling om klimaatneutraal te worden vraagt om forse maatregelen. Ook op het gebied van vrachtvervoer. Een groep studenten van de Erasmus Universiteit werd uitgedaagd mee te denken over de te nemen maatregelen.

15 mei 2024

Leestijd ± 2 minuten

Veertien studenten, verdeeld over drie teams, zijn de uitdaging aangegaan om na te denken over de vraag: Hoe kunnen we het tempo van de decarbonisatie van het vrachtvervoer op de corridor Rotterdam – Venlo het beste versnellen en de CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 bereiken? Een behoorlijke uitdaging, want bovenop de al genomen maatregelen, moeten er extra maatregelen genomen worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. Om een grote impact te bewerkstelligen zijn combinaties van technologische en logistieke maatregelen nodig. Bovendien is de impact van de maatregelen nog onzeker, door groeiscenario’s, haalbaarheid van de maatregelen en mogelijke rebound-effecten. 

TNO organiseert samen met de EUR, in opdracht van de Topsector Logistiek, een hackathon over de uitdaging van ZE-corridors als onderdeel van de minor New Business Development. Studenten zijn in verschillende teams hiermee bezig en worden begeleid vanuit TNO. Hun ervaringen tot nu toe: In de beginfase zijn de studenten aangemoedigd om creatief en out-of-the box te denken. Voor sommigen een nieuwe ervaring: “Ik ben gewend heel realistisch en pragmatisch te denken. Hierdoor heb ik veel geleerd en heb ik ook genoten van de creatieve ideefase.”  

Meedenken over een zeer relevant onderwerp 

Ook vinden de studenten het mooi dat ze een grootschalig probleem zoals klimaatverandering kunnen verbinden met de ontwikkeling van nieuwe bedrijven en zijn zij positief over het feit het gevoel te hebben een actieve bijdrage te leveren aan de efficiëntie van de Rotterdamse haven, een belangrijke speler met grote, wereldwijde invloed. Daarnaast wordt het mixen en matchen van verschillende oplossingen op de optimale output te krijgen als positief ervaren. 

Grootste uitdagingen

Uiteraard zijn er ook uitdagingen. “De grootste barrière is het gebrek aan gegevens”, zegt één van de studenten. “Voor veel zaken ben je afhankelijk van data, marktonderzoek, financiën etc. Hierdoor moet je veel aannames doen die lastig goed te onderbouwen zijn.” Ook het kwantificeren van de impact en het waarborgen van de toepasbaarheid van de bedachte oplossing op de activiteiten van de haven, zonder de huidige procedures te verstoren, wordt als uitdaging gezien.  

Mooie samenwerking

De studenten zijn tevreden over de onderlinge samenwerking en de samenwerking met TNO. “Het is heel indrukwekkend hoe onze expertise samensmelt en hoe goed we op elkaars ideeën kunnen voortbouwen.” “Dankzij onze verschillende academische achtergronden kunnen we onze verschillende perspectieven en expertises integreren en combineren.” 

Meedoen aan de challenge doet de studenten nog meer beseffen hoe urgent de kwestie is. Het geeft ook hoop. “Het is een aangename verrassing om te ontdekken dat bedrijven echt op alle mogelijke manieren naar duurzaamheid streven.” 

Final event op 22 mei as. 

In het uitvoeringsprogramma Multimodaal Goederenvervoer van de Topsector Logistiek werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties voor onder meer een emissieloze logistiek. In het kader hiervan is de challenge voor de ZE-corridor opgezet. Tijdens een finale-event op 22 mei presenteren de teams hun oplossing.