Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Start nieuwe aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar water

Aanmelden voor

Start nieuwe aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar water

Start nieuwe aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar water

Meer goederenvervoer over water in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

09 september 2022

Leestijd ± 2 minuten

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken, is er een modal shift-maatregel van weg naar water aangekondigd in de Goederenvervoeragenda1. Met deze regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart (en het spoor). 

Verladers die overwegen om van binnenvaart gebruik te maken, hebben behoefte aan voorspelbaarheid en een relatief hoge frequentie van afvaarten: dat geeft de combinatie van flexibiliteit, betrouwbaarheid en concurrerende prijs die nodig is om hen over te halen. 

Dagelijks 1.100 vrachtwagens van de weg 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Meer vervoer van goederen via water (en spoor) in plaats van de weg is ook belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2021-2025 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo, Moerdijk-Rotterdam-Utrecht en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.200 TEU van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dagelijks 1.100 vrachtwagens minder op de weg.  

Start aanbesteding 

Hiertoe is een eerste aanbesteding gepubliceerd op Tenderned. Deze is erop gericht om het aanbod structureel te vergroten en deze blijvend in stand te houden: bestaande lijndiensten die de capaciteit en frequentie opvoeren, of nieuwe lijndiensten die met een basisbezetting kunnen starten en dan uitgroeien. Het doel is expliciet om additionele lading van de weg af te halen of te voorkomen dat nieuwe lading over de weg wordt vervoerd, niet om een verschuiving binnen de reeds bestaande stroom over water of spoor te realiseren. 

De aanbesteding leidt tot een aantal partijen die een driejarige concessie krijgen waarbij de onrendabele top – die een gevolg is van het voorlopen van het aanbod op de vraag – financieel gecompenseerd wordt.  Deze opdracht is bedoeld voor binnenvaart terminals en/of binnenvaart vervoerders/barge operators en voor consortia waar alle partijen zich inzetten voor het resultaat. 

De waarde van de opdracht is een bedrag van maximaal € 500.000 inclusief BTW per concessie. Het betreft traject: Haven van Rotterdam – Nijmegen (perceel 1, twee concessies te vergeven), traject: Moerdijk – Haven van Rotterdam – Utrecht Perceel (perceel 2, een concessie te vergeven) en traject: Haven van Rotterdam – Maastricht (perceel 3, twee concessies te vergeven). 

Informatiebijeenkomst 

Op vrijdag 16 september a.s. zal voor geïnteresseerde bedrijven tussen 10:00 en 11:00 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden. U kunt zich hiervoor tot 14 september a.s. via onderstaande knop kosteloos aanmelden.