Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Stadslogistiek Zutphen: voorbeeld voor andere steden

Aanmelden voor

Stadslogistiek Zutphen: voorbeeld voor andere steden

Stadslogistiek Zutphen: voorbeeld voor andere steden

18 januari 2016

Leestijd ± 3 minuten

Donderdagavond 14 januari werd in het Pakhuis Noorderhaven in Zutphen de bijeenkomst “Stadslogistiek Zutphen: deel het succes” gehouden. Het Kennis DC Logistiek Gelderland van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) dat met steun van de Provincie Gelderland onderzoek verricht, organiseerde deze bijeenkomst. Een kleine 40 deelnemers vanuit bedrijfsleven, overheid en onderzoek hoorden hoe Stichting Stadslogistiek Stedendriehoek (S3H) er in Zutphen in geslaagd is verschillende klanten aan zich te binden en de basis te leggen voor uitbreiding van haar activiteiten.

De avond 20160118 stadslogistiek Zutphenwerd geopend door Enide Bogers die het onderzoek naar stadslogistiek het afgelopen jaar heeft geleid. Dat onderzoek, zo benadrukten diverse sprekers, heeft geholpen een goede basis te leggen voor het ‘Zutphense model’, zoals dat nu al in het land wordt genoemd.

Stef Weijers, lector logistiek aan de HAN, legde vervolgens uit hoe het KDC Logistiek Gelderland er op gericht is om samen slimmer te worden: bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek. Daarna presenteerde Enide Bogers de behaalde resultaten uit twee onderzoeken. Onder 888 stakeholders is onderzocht hoe zij over stadslogistiek denken. Transporteurs, logistiek dienstverleners, verladers en retailers blijken in principe wat terughoudend te zijn vanwege kosten die zij verwachten; overheden, burgers en consumenten blijken enthousiast over de toename van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in de stad. Het andere onderzoek toonde voor twee potentiële klanten aan dat stadslogistiek kostendekkend kan zijn. En dat subsidie van de gemeente niet meer nodig zou zijn.

Daarna vertelde Remco Feith, voorzitter van S3H, dat zij stadsdistributie aanvankelijk maar een moeizaam iets vonden. Nu zien zij het als zeer kansrijk: Efficiënt (één locatie aan rand van de stad, geen venstertijden, bundeling), schoon en stil (elektrische busjes) en sociaal (inzet van vaste mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Extra diensten als tijdelijke opslag en meenemen van retouren blijken zeer goed mogelijk.

De verantwoordelijk wethouder in Zutphen Coby Pennings, gaf aan dat de gemeente de laatste jaren een zoektocht had gehad op welke manier zij stadslogistiek kon ondersteunen. Ze nodigde de aanwezigen uit mee te denken en de proeftuin nog meer tot een succes te maken. “Zutphen gaat voor een gezonde, veilige en economisch vitale stad!” liet zij weten.

Willem Westerink van Van Gansewinkel vertelde als klant van S3H hoe hij de flexibiliteit waardeerde. Alles was bespreekbaar en er werden altijd oplossingen voor klantwensen gevonden.

Walther Ploos van Amstel gaf op inspirerende wijze een overzicht van trends en ontwikkelingen in stadslogistiek. Ook gaf hij de aanwezigen genoeg stof tot nadenken. Want welke stromen lopen er allemaal in een stad? En hoeveel leveranciers hebben de verschillende overheidsinstellingen eigenlijk? Wil de overheid niet het voortouw nemen?

Henny Jordaan, die als lid van het onderzoeksteam van de HAN en mede verbonden aan TMO een grote bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd, sloot de avond af met een dankwoord aan verschillende mensen. Eén naam, die al vaker voorbij kwam deze avond, moet daarbij nog genoemd worden en dat is die van Jan Borgonjen. Als geen ander heeft hij zich de laatste jaren met hart en ziel ingezet voor S3H. “Jan, dankjewel!”, klonk het eensluidend.