Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

4C: Virtueel vrachtplatform regionale daghandel tuinbouw

Aanmelden voor

4C: Virtueel vrachtplatform regionale daghandel tuinbouw

4C: Virtueel vrachtplatform regionale daghandel tuinbouw

10 februari 2016

Leestijd ± 2 minuten

Regionale daghandel in de tuinbouw verloopt vandaag de dag vaak niet kostenefficiënt. De relatief kleine volumes per producent -die hoofdzakelijk in Noord-Limburg gegenereerd worden en die in de regio en net over de grens in Duitsland afgeleverd worden- zijn moeilijk optimaal te vervoeren. Bovendien rijden verschillende transporteurs in dezelfde regio vergelijkbare rondritten. Door uitwisseling van lading via een vrachtplatform  zouden transporteurs hun voertuigritten beter kunnen benutten, wat uiteindelijk ook ten goede komt aan de kwekers. Door een efficiëntere en betrouwbare logistiek kan de Limburgse tuinbouwsector uiteindelijk meer afzet genereren bij haar afnemers.

Het project is osierteelt-shutterstock_126571481ntstaan vanuit het NAL (Netwerk Agro Logistiek). Het bereik van dit project is regionaal. Het gaat hier over de distributie van (veel kleine) orders die regionaal hun oorsprong en ook hun bestemming hebben. Transporteurs dienen verschillende pick-ups (laadpunten) en drops (lospunten) te combineren in hun ritten. Deze logistiek is van een andere orde dan het langeafstands-transport, bv. tussen veilingen, met volle ladingen.

In de verkennende analyse die dit project vooraf ging, werden de orders van 2 logistieke dienstverleners (Mercuur en van Zaal) actief in deze regionale daghandel gecombineerd in één rittenplanning. Hier kwam een substantiële efficiëntieverbetering uit t.o.v. de huidige gescheiden ritten (± -20% voertuigkilometers!). De producerende bedrijven uit de tuinbouwsector, die in dit project meewerken, zijn Frank Coenders Kwekerijen BV en Vergeldt en Bouten Boomkwekers BV.

Via een virtueel vrachtplatform kunnen orders van verschillende verladende partijen worden samengebracht en vervolgens geconsolideerd en doelgericht en op een transparante manier toegekend aan de logistieke partij(en). Dit SPRING vrachtplatform is een concrete en gefocuste toepassing van een zogenaamde collaboratieve control tower of, met andere woorden, een 4C, Cross Chain Control Center.

In december hebben de ondernemers Frank Coenders Kwekerijen BV, Vergeldt en Bouten Boomkwekers BV, Lakei Boomkwekerijen, Mercuur Smart Logistics en van Zaal Transport BV een projectaanvraag ingediend bij Topsector Logistiek voor het opzetten van het SPRING platform. De aanvraag is goedgekeurd en het project kan daadwerkelijk worden gestart. Goed nieuws voor de agro logistiek in onze regio.

Wat zij willen bereiken is de effectieve ontwikkeling van een virtueel vrachtplatform, gedragen zowel door de kwekers als de transportsector, klaar om te functioneren voor de Limburgse daghandel van tuinbouwproducten. Logistieke partijen kunnen door deze ontwikkeling duurzamer (minder kilometers en dus uitstoot) en kostenefficiënter acteren.

Het succes van dit project is gestoeld op samenwerking, zowel tussen verladers (kwekers) en logistieke dienstverleners (transporteurs) als tussen verladers en logistieke dienstverleners onderling. Eenmaal operationeel zal een onafhankelijke vrachtplatformorganisatie, de neutraliteit verder garanderen via transparante spelregels en met een faire winstverdeling (gain sharing).