Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Sluitingsdatum TKI Call Accelerator 16 juli

Aanmelden voor

Sluitingsdatum TKI Call Accelerator 16 juli

Sluitingsdatum TKI Call Accelerator 16 juli

01 juli 2015

Leestijd ± 1 minuut

De sluitingsdatum voor de TKI Call Accelerator nadert. Het is nog mogelijk om tot 16 juli 14.00 uur bij het TKI Logistiek via NWO financiering aan te vragen voor projectvoorstellen voortkomende uit innovatie-communities, waarmee kennis wordt gegenereerd die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek. De Accelerator-call is gericht op samenwerking met partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Om dit uitgangspunt vorm te geven, dienen alle bij een onderzoeksvoorstel betrokken samenwerkingspartners een consortium op te richten. Er dienen naast de instelling van de hoofdaanvrager minimaal twee private en/of (semi-)publieke partijen bij de aanvraag betrokken te zijn. Het heeft de voorkeur dat nog meer partners (als meefinancierende partij) deel uitmaken van het projectconsortium. Er worden twee typen cofinanciering onderscheiden:

  • In kind bijdragen, en
  • Cash bijdragen.

Voorstellen kunnen doorlopend worden ingediend tot de sluitingsdatum van de call op 16 juli 2015, 14.00 uur.

Zie voor meer en actuele informatie de website van NWO. Tevens zijn hier de voorwaarden, beoordelingscriteria en andere stukken te vinden.