Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

SCF Community geeft impuls aan Europese kennisuitwisseling

Aanmelden voor

SCF Community geeft impuls aan Europese kennisuitwisseling

SCF Community geeft impuls aan Europese kennisuitwisseling

11 juli 2013

Leestijd ± 2 minuten

Nyenrode Business Universiteit en Dinalog hebben vorig jaar de Supply Chain Finance Community opgericht. De community is een onafhankelijk netwerk bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven en supply chain finance professionals. De community stelt zich tot doel fysieke en financiële supply chains dichter bij elkaar te brengen door de ontwikkeling van een open netwerk voor de uitwisseling van kennis, best practices en nieuw onderzoek. Het netwerk is inmiddels op Europees niveau uitgebreid.

Globalisering
Door de voortschrijdende globalisering worden productienetwerken en supply chains steeds complexer. Dat de financiële sector daarop nog onvoldoende inspeelt met Trade Financing oplossingen, bleek onder meer tijdens de kredietcrisis. Vooral MKB-bedrijven en leveranciers in opkomende economieën hebben moeite hun operaties te financieren, met stijgende kosten en soms faillissementen tot gevolg. Door het ontwikkelen en integreren van de disciplines logistiek, finance, legal en ICT wil de SCF Community komen tot Supply Chain Finance (SFC)-oplossingen die de situatie kunnen verbeteren. Het gaat om oplossingen die bijdragen aan stabiele West-Europese economieën met als resultaat stabielere supply chains, betere toegang tot financiering voor MKB-bedrijven en het faciliteren van de toegang tot nieuwe exportmarkten.

Structureel kennis delen
Onlangs bevestigden nationale politici en beleidsmakers van DG Enterprise dat SCF een instrument is voor economische groei. Helaas is de samenwerking op Europees niveau nog beperkt. De SCF Community geeft daaraan een impuls door een Europees Netwerk te ontwikkelen, waarbinnen nationale kennis en expertise op Europees niveau structureel worden samengebracht en verbonden aan beleidmakers en bedrijfsleven. Om dit proces te versnellen is een aanvraag ingediend bij het COST programma (European Cooperation in Science and Technology). Met behulp van het netwerk en de COST-aanvraag wordt het mogelijk het bedrijfsleven breder te bereiken en de ondersteunende juridische grondslag te ontwikkelen. Later dit jaar beoordeelt het COST- programma de aanvraag.

Nieuwe business modellen
Daarnaast is door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en bedrijfsleven een R&D voorstel ingediend binnen de innovatielijn Supply Chain Finance in het nieuwe Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)- programma. Eind 2012 werd al een demonstratieproject ingediend in het Dinalog innovatieprogramma. Dit project is begin 2013 gestart. Deelnemende kennisinstellingen aan het R&D project zijn Nyenrode Business Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven. Uit het bedrijfsleven neemt een mix van grote verladers, logistiek dienstverleners en MKB-bedrijven deel aan het project. Het project heeft tot doel om nieuwe SCF-instrumenten te ontwikkelen en in de praktijk te testen. Met behulp van de instrumenten kan gewerkt worden aan nieuwe business modellen voor SCF- dienstverlening door Nederlandse dienstverleners.