Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Samen bereik je meer

Aanmelden voor

Samen bereik je meer

Samen bereik je meer

30 juni 2020

Leestijd ± 2 minuten

De Topsector Logistiek, TKI Dinalog en SmartwayZ.NL werken vanaf nu samen. Zo kan kennis die beschikbaar is in de praktijk ook verder worden toegepast. Twee thema’s zijn op dit moment in beide programma’s relevant: logistiek in een stedelijke omgeving en datagedreven logistiek. De eerste activiteiten binnen deze thema’s zijn al gezamenlijk opgepakt, o.a. gericht op de toepassing van bouwlogistieke concepten. De komende periode wordt ook op andere vlakken de samenwerking opgezocht, zoals monitoring en sturing op vervoersstromen en andere toepassingen in stadslogistiek. Het geheel is hier zeker meer dan de som der delen.  

De rol van Topsector Logistiek en TKI Dinalog

TKI Dinalog is het kennisinstituut voor de Topsector Logistiek. Vanuit TKI Dinalog worden onderzoeksprojecten gefinancierd die bijdragen aan de versterking van de logistieke sector. Leidend is de ‘Actieagenda Topsector Logistiek 2020-2023’ (‘Op weg naar een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland’). TKI Dinalog richt zich hoofdzakelijk op het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding van kennisinstellingen. Binnen die projecten vinden ook pilots plaats en worden tools ontwikkeld voor de logistieke sector. De Topsector Logistiek ziet het, vanuit een gestructureerde samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderzoekers, als haar verantwoordelijkheid om (midden- en klein) bedrijven de concrete tools, inzichten en kaders ter beschikking te stellen, waardoor ze in staat worden gesteld om in de praktijk de goede stappen te zetten die bedrijfseconomisch toepasbaar zijn.

SmartwayZ.NL en Smart Logistics

Binnen SmartwayZ.NL richt Smart Logistics (SML) zich vooral op (regionale) bereikbaarheid door opschaling van slimmere logistieke concepten, services en middelen (infra-hardware). Dit draagt bij aan een concurrerend, emissieloos, veilig logistiek systeem. De nadruk van SML ligt vooral op de kortere termijn opschaling: zichtbaar of merkbaar op straat binnen 2 á 3 jaar.

Hand in hand

De ambities en doelstellingen van beide programma’s gaan hand in hand. Vanuit Smart Logistics is er behoefte aan kennis en tools voor verduurzaming, digitalisering, verstedelijking. En op haar beurt kan Smart Logistics de rol van ‘living lab’ op Zuid-Nederland-schaal voor de Topsector Logistiek invullen. In dit living lab bestaan verschillende regionale logistieke typologieën van knooppunten (stedelijke living labs) die tevens verbonden zijn door multimodale transportcorridors. 

Meer weten?

Neem contact op met Theo Stevens via info@smartwayz.nl of Bas van Bree (TKI Dinalog) via bree@dinalog.nl.