Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Rijkswaterstaat verkent uitwisselen van gegevens via iSHARE

Aanmelden voor

Rijkswaterstaat verkent uitwisselen van gegevens via iSHARE

Rijkswaterstaat (RWS) verkent de mogelijkheden om gegevens op een veilige manier uit te wisselen met iSHARE. De organisatie doet dat onder andere met twee projecten die zich richten op het verbeteren van het delen data in de logistieke sector. RWS neemt daarbij zowel de rol aan van dataleverancier, als gebruiker van data. Het faciliteert daarbij andere betrokkenen, als het CBS en de mainports.

RWS ziet iSHARE als een mogelijke oplossing voor het realiseren van haar ambitie om veilig en efficiënt (privacygevoelige) gegevens uit te wisselen met andere partijen. De toegevoegde waarde van iSHARE zit voor RWS vooral in de iSHARE-machtigingen, waarmee organisaties anderen kunnen machtigen om namens hen data te delen.

“iSHARE biedt faciliteiten die andere afsprakenstelsels zoals eHerkenning en iDEAL niet kunnen bieden. De mogelijkheid om anderen te machtigen om data namens jou te delen of op te halen, is buitengewoon interessant. We gaan de komende tijd verder onderzoeken wat daarvan de impact is”, aldus Tom van der Schelde, sr. Adviseur Data en Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat.

RWS doet de verkenning aan de hand van twee specifieke projecten:

1. Rijkswaterstaat als gebruiker van data in een keten

In het project ‘Containervervoer in de keten beter in beeld’ worden containergegevens afkomstig van vervoerders en verladers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op een nieuwe wijze verzameld en verwerkt. Door gegevens vanuit de transport managementsystemen (TMS)  te ontvangen, wordt een rijkere gegevensset verkregen dan die voorheen via enquêtes werden verzameld. En met minder moeite voor de bedrijven. Het CBS bewerkt en koppelt de gegevens en stelt ze ter beschikking van overheden en marktpartijen. RWS is daar een van de grotere afnemers van. Het helpt RWS om goederenvervoer beter in beeld te krijgen, te voorspellen en op tijd passende maatregelen te nemen voor aanleg en beter laten benutten van infrastructuur.

Binnen de pilot is een belangrijke rol voor iSHARE weggelegd. Want dankzij het stelsel kunnen de logistieke partijen die hun data moeten aanleveren bij het CBS een andere partij machtigen om die data (of een deel daarvan) namens hen te verstrekken aan het CBS. Meestal is dat een partij aan wie ze al met regelmaat diezelfde data moeten aanleveren. Die kan een relevante selectie van diezelfde data met één druk op de knop doorzetten naar een ander. En dat scheelt een hoop tijd en geld. Het iSHARE stelsel bewaakt de vertrouwelijkheid.

Wilt u hier meer over weten? Het Informatiepunt WVL kan u verder helpen. Of bekijk de opname van de webinar van vorig jaar van RWS en het CBS waar iSHARE aan meegewerkt heeft.

2. Rijkswaterstaat als leverancier van data

In het datawarehouse NIS (Netwerkmanagement Informatie Systeem) worden allerlei bedrijfsgevoelige gegevens verwerkt tot prestatie indicatoren over de netwerken van Rijkswaterstaat. Via het NIS portal wordt data en rapportages gedeeld met derden (gemeenten, bedrijven, andere (vaar)wegbeheerders, etc). Tijdens de verkenning wordt onderzocht of deze derden partijen toegang kunnen krijgen tot het portal via een iSHARE identiteit en welke impact dit heeft.

Bekijk het NIS portal op de RWS internetwebsite. 

Naar verwachting  zal de “ïSHARE” verkenning van de twee projecten in de tweede helft van dit jaar gereed zijn. Wij zullen wij u hierover blijven informeren.

Voor informatie over de projecten kunt u contact opnemen met het Informatiepunt van het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat (WVL), e-mail naar Informatiepuntwvl@rws.nl.