Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Regio Amsterdam zet in op Zero Emissie Stadslogistiek

Aanmelden voor

Regio Amsterdam zet in op Zero Emissie Stadslogistiek

Regio Amsterdam zet in op Zero Emissie Stadslogistiek

18 juni 2019

Leestijd ± 3 minuten

De gevolgen van de logistieke– en pendelstromen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nemen fors toe en om die het hoofd te bieden ondertekenden meer dan 50 publieke en private partijen tijdens State of the Region 2019 de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Ondertekenaars willen er hiermee enerzijds voor zorgen dat zij steden in 2025 zoveel mogelijk emissievrij kunnen beleveren. Anderzijds hebben zij als doel schadelijke emissies als CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek tot nul te reduceren. Daarnaast zijn het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden en het beperken van geluid tot belangrijke doelen van Green Deal ZES.

Grootstedelijke regio’s als de Metropoolregio Amsterdam zijn de motoren van de economie.  Inwoners van de MRA werken, wonen en recreëren in de MRA als ‘daily urban system’ en daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Tegelijkertijd leeft het streven naar een verbetering van de leefbaarheid. De regionale impuls van de landelijke Green Deal ZES is een initiatief van de Amsterdam Economic Board en draait om samenwerking en kennisdeling tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar proberen ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving uit.

Economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van steden
Richard Hoving is Challenge Lead Mobiliteit van de Amsterdam Economic Board: ‘Samen zien we zien dat slimme en schone (stads)logistiek een belangrijke voorwaarde is voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden en de MRA als geheel. Het zorgt ervoor dat internetbestellingen thuis of op het werk worden afgeleverd, restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben, afval wordt ingezameld en verbouwingen probleemloos verlopen. Door de veranderende verwachtingen van klanten zien we ook dat de dagelijkse bevoorrading van stad en regio steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time wordt. Stadslogistiek wordt steeds belangrijker en blijft groeien. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we deze uitdaging beleidsmatig te lijf gaan en zetten we vol in op leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de MRA’.

Ondertekenenaars van de Green Deal ZES
Ondertekenaars vanuit de publieke sector zijn: de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Beemster, Beverwijk, Diemen, Haarlemmermeer, Heemskerk, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wormerland en Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam. In een eerder stadium traden de gemeenten Amsterdam en Haarlem al toe.

Ondertekenaars vanuit de (semi-)private sector zijn: AMS Institute, Apenkooi Events, Bam Regionaal Infra Amsterdam, Big Data Value Center, Breikers, City Hub, Dura Vermeer, Evanet, GO!-NH, Green Wave Urban Transports, Hulshoff, Izipack, IJmond Bereikbaar, Johan Cruijff Arena, Leaseplan, Meerlanden, OV IJmond, ORAM, Parcls, Port of Amsterdam, RAB Bouwcenter, Rabobank Amsterdam, RAI Amsterdam, RAVO, Rutte Groep, Shell Nederland, Simply Mile, StreetScooter Nederland, Van Keulen, Van ’t Hek, Voedsel Verbindt, Waalpaal en Zoev City.

Publiek private samenwerking
Veronique Meines van, Topsector Logistiek, ‘Mooi om te zien dat zowel de private als publieke partijen bijdragen aan de Green Deal ZES. Naast de vele bedrijven ondertekenden ook gedeputeerde Jan de Reus vanuit de Provincie Flevoland en Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland de Green Deal ZES. Mariëtte van Empel, programmadirecteur Duurzame Mobiliteit vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaf nog een korte presentatie en benadrukte de urgentie van het samenwerken.

Meer weten? Bezoek de site.