Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Goudappel werkt in opdracht van de Topsector Logistiek aan het project ‘Toekomstige inrichting openbare ruimte (TIOR)’.

Aanmelden voor

Goudappel werkt in opdracht van de Topsector Logistiek aan het project ‘Toekomstige inrichting openbare ruimte (TIOR)’.

Goudappel werkt in opdracht van de Topsector Logistiek aan het project ‘Toekomstige inrichting openbare ruimte (TIOR)’.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van scenario’s over hoe de schaarse openbare ruimte in historische en/of verdichte steden in de toekomst kan worden ingericht. De aanname daarbij is dat de schaarse ruimte dwingt tot het maken van keuzes die impact hebben op verschillende actoren en activiteiten.

20 april 2023

Leestijd ± 1 minuut

Toekomstige inrichting openbare ruimte

Daarbij richt dit project zich niet alleen op stadslogistiek, maar ook op voetgangers, fietsers, en andere doelgroepen die in de stad aanwezig zijn. De bedoeling is dat Topsector Logistiek met deze scenario’s handelingsperspectief geeft door inzicht te bieden in consequenties, zoals de impact op drukte, veiligheid, servicegraad, kosten en beleving.

Insteek onderzoek

In historische of sterk verdichte centrumgebieden neemt de druk op de openbare ruimte toe. Dit wordt veroorzaakt doordat aan de ene kant de vraag toeneemt. Er maken meer en verschillende type voertuigen en diensten gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door de transitie van stadsbevoorrading van grote naar kleinere en lichtere voertuigen. Anderzijds blijft het aanbod van de ruimte beperkt. De beschikbare oppervlakte kan niet worden vergroot en kan zelfs in sommige situaties afnemen. Nederlandse steden zetten dus in op een andere inrichting en verdeling van de openbare ruimte.

De Topsector Logistiek doet onderzoek naar een geschikte toekomstige inrichting van de openbare ruimte in de binnenstad, waarbij zij onderzoekt hoe de openbare ruimte kan worden verdeeld en wie dan wanneer toegang tot de stad heeft. Hierbij is een integrale concrete afweging van belang, zoals de impact op drukte, veiligheid, servicegraad, kosten en beleving.

Tips of suggesties

Heeft u tips/suggesties over de impact van een andere inrichting van openbare ruimte, of kent u succesvolle voorbeelden in het buitenland? Dan zijn wij erg benieuwd naar uw input. Neem contact op met onze projectleider Nick Juffermans.