Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Project 4C4Heavy zet zwaar in op ketensamenwerking

Aanmelden voor

Project 4C4Heavy zet zwaar in op ketensamenwerking

Project 4C4Heavy zet zwaar in op ketensamenwerking

11 april 2016

Leestijd ± 2 minuten

Binnen het project 4C4Heavy werken verladers en vervoerders van zwaar en uitzonderlijk transport samen aan een Cross Chain Control Centre (4C) om zo hun vervoersstromen te combineren. De beoogde resultaten? Meer capaciteit, minder kilometers én minder CO2-uitstoot.

De verladers JLG Europe BV en Baker Hughes Nederland BV en de vervoerders Lubbers Transport BV en Mammoet 20160411 4C4Heavy
Road Cargo BV hebben bij het project 4C4Heavy de handen ineen geslagen. Door hun krachten te bundelen, kunnen ze enerzijds een efficiencyslag slaan en anderzijds een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Om dit te realiseren, worden ze ondersteund door Synple, Bleeker Consultancy en Langerak\Van Roest Advocaten.

Hoge eisen

Het project richt zich op zwaar en uitzonderlijk transport: de verladers zijn leveranciers van boorinstallaties en hoogwerkers. Roderick Rodenburg van Synple vertelt: “Omdat in deze branches hoge eisen worden gesteld aan veiligheid, training en kwaliteit, worden logistieke uitvoerders nauwkeurig geselecteerd. In veel gevallen krijgen chauffeurs bijvoorbeeld een specialistische training over de te vervoeren producten. Maar ook zoiets als goede service kan voor beide verladers iets anders betekenen. Voor de één staat de klantbeleving centraal, voor de ander gaat het om minimale aanrijtijden.”

Meer capaciteit, minder kilometers en CO2

Die hoge eisen leiden zeker tot uitdagingen als de logistieke efficiency moet worden verhoogd. “Dit project biedt daar oplossingen voor,” stelt Roderick, “want verladers kunnen elkaars vervoerders accrediteren op het gebied veiligheid, kwaliteit en opleidingen. Vervoerders kunnen daardoor ritten uitwisselen met vervoerders die aan eenzelfde eisenpakket voldoen. Zo worden ze flexibeler en verbeteren ze hun service. En dat leidt weer tot aanzienlijke voordelen: meer capaciteit, minder lege kilometers en een aanzienlijke CO2-verlaging!”


Kansen in de toekomst

Als het project leidt tot een succesvolle 4C, biedt dit nog meer kansen. “We onderzoeken binnen dit project ook de opschalingsmogelijkheden binnen en buiten deze industrie. Het ligt nu nog buiten de scope om dit op te schalen naar andere sectoren, maar we willen de structuur van de 4C wel zo opzetten dat die mogelijkheid bestaat. In het project wordt een juridisch raamwerk ingericht dat voorziet in een set basisafspraken en regelingen die op te schalen zijn. Zo hopen we de ketenregiefunctie van Nederland te versterken!”