Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Meer containers en minder bulk voor de binnenvaart

Aanmelden voor

Meer containers en minder bulk voor de binnenvaart

Meer containers en minder bulk voor de binnenvaart

09 januari 2020

Leestijd ± 2 minuten

Bulkvervoer via de binnenvaart neemt op de korte en middellange termijn naar verwachting af. Ontwikkelingen als de stikstofcrisis, sluiting van kolencentrales in Duitsland, de energietransitie in de mobiliteitssector en frequentere laagwaterperioden spelen hierin een rol. Daartegenover wordt op korte en middellange termijn een stijging verwacht van containervervoer. Dit blijkt uit middellangetermijn-prognoses voor de binnenvaart van Panteia, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek.

Goed jaar achter de rug

prognose binnenvaart

Foto: Chris Pennarts

2019 was een goed jaar voor de binnenvaart qua ladingvolumes. Het vervoerd volume steeg afgelopen jaar met 4%, oftewel 13 miljoen ton, naar 324 miljoen ton. Dit groeicijfer is niet maatgevend voor de komende periode, omdat het vooral voortkomt uit markherstel na een jaar met langdurige extreme laagwaterstanden.

Minder gunstige prognoses

Voor 2020 verwacht Panteia een volume van 321 miljoen ton, een afname van 1,1% ten opzichte van 2019. Op lange termijn wordt een zeer beperkte groei verwacht naar 329 miljoen ton in 2024. De stikstofcrisis vermindert de hoeveelheid bouwstoffen en veevoeders dat vervoerd moet worden door de binnenvaart. De hoeveelheid bouwstoffen zal herstellen, maar dat geldt waarschijnlijk niet voor veevoeders. Mede door sluiting van kolencentrales in Duitsland zal het volume aan kolenvervoer via de binnenvaart met 18% afnemen. Als lange periodes met laagwaterstanden vaker voorkomen, dan zal dat een blijvend drukken effect geven op het marktaandeel van de binnenvaart. Het containervervoer per binnenvaart neemt naar verwachting de komende vijf jaar toe met 16%, maar groeit wel minder sterk dan voorgaande jaren.

Lees meer in het bericht en rapport van Panteia.

middellangetermijn prognoses binnenvaart

Onderzoek ontwikkeling binnenvaart lange termijn

Hoe zien grote verladers de ontwikkeling van de binnenvaart op de lange termijn? 25 grote verladers beantwoordden deze vraag in een onderzoek van de Topsector Logistiek, uitgevoerd door Royal Haskoning DHV. De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij de middellangetermijn-prognoses. Lees meer in dit artikel over de ontwikkeling van de binnenvaart op de lange termijn.