Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Petitie: Verduurzaming goederenvervoer over de weg is noodzakelijk

Aanmelden voor

Petitie: Verduurzaming goederenvervoer over de weg is noodzakelijk

Petitie: Verduurzaming goederenvervoer over de weg is noodzakelijk

16 mei 2019

Leestijd ± 1 minuut

Om de CO2-uitstoot via het wegvervoer te verminderen ging er begin april  een wereldwijde petitie live om de auto-industrie op te roepen zo snel mogelijk meer zero emissie vrachtvoertuigen te produceren. Met de petitie wordt de vraag naar dit type voertuigen nog meer zichtbaar gemaakt. Inmiddels is er met deze petitie al een vraag van meer dan 90.000 voertuigen opgehaald, maar dat is nog lang niet genoeg.

Goederenvervoer en CO2-reductie
Ondanks dat goederenvervoer over de weg in 2015 slechts voor %8 deel uitmaakte van de internationale handel, was deze vorm van transport wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van de totale CO2-emissies. Wanneer we dit afzetten tegen al het (inter)nationale vrachtvervoer, is het contrast nog groter. In dat geval neemt het wegvervoer namelijk 18% van de vracht per tonkilometer voor haar rekening en 67% van de totale CO2-emissies. Alhoewel alle modaliteiten, zoals over het spoor of water, CO2 moeten reduceren, is het duidelijk dat vrachtwagens de grootste bijdrage kunnen leveren.

Transport is momenteel een van de grote oorzaken van de emissie van broeikasgassen, namelijk 24% van de totale emissies. Door de verstedelijking neemt de vraag naar goederen en diensten in de stad alleen maar verder toe. Dat zorgt ervoor dat steeds grotere en zwaardere voertuigen die flink wat CO2 uitstoten door de straten rijden. Dat rijmt niet met de Parijs Doelstellingen. Maar ook niet met de doelstellingen uit de whitepaper op het gebied van Transport dat de Europese Commissie in 2011 heeft gepubliceerd. Hierin staat namelijk de doelstelling genoemd om in 2020 de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe zware voertuigen minimaal 30% lager te hebben zijn dan in 2019.  

Onderteken de petitie
Om de bovengenoemde doelstellingen te halen moeten landen, steden en bedrijven samenwerken. Meedoen aan het verduurzamen van de logistieke sector? Onderteken de petitie.