Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Topsector Logistiek: kabinet moet fors investeren in logistieke innovatie 

Aanmelden voor

Topsector Logistiek: kabinet moet fors investeren in logistieke innovatie 

Topsector Logistiek: kabinet moet fors investeren in logistieke innovatie 

Ronald Paul, boegbeeld voor de Topsector Logistiek, heeft in een brief aan informateur Ronald Plasterk aangedrongen op het investeren in logistieke innovatie om maatschappelijke en economische uitdagingen in beweging te brengen.

06 februari 2024

Leestijd ± 2 minuten

Nederland is een handelsnatie bij uitstek. Ons hoogwaardige logistieke systeem is hierin altijd een drijvende kracht geweest, ook voor ons vestigingsklimaat. Een drijvende kracht die vaak voor lief wordt genomen, met veel aandacht voor de lasten en niet de lusten. Want zonder logistiek blijven de schappen leeg, komen er geen pakketjes thuis en bouwen we minder snel duurzame woningen.  

“Logistieke activiteiten dragen bij aan 14% van het BBP. Het verbeteren van slimme logistiek draagt bij aan veerkracht, strategische autonomie, duurzaamheid en betere benutting van bestaande infrastructuur. Daarmee draagt logistiek significant bij aan het oplossen van onze economische en maatschappelijke uitdagingen”, stelt Ronald Paul. 

In de brief roept hij het kabinet op te investeren in logistieke innovatie, betere benutting van het mobiliteitssysteem en oplossingen in het ruimtelijke- en energiedomein. “Investeer in de publiek-private samenwerking, zoals die plaatsvindt binnen de Topsector Logistiek, waar door middel van innovatie en opschaling, verdere verduurzaming, vergroting van veerkracht, en een efficiënter gebruik van het mobiliteitssysteem en de schaarse ruimte wordt bereikt.”  

Ook roept hij op te investeren in schone, duurzame en veilige modaliteiten en het gebruik van goederenvervoercorridors om Nederland bereikbaar te houden. Ten slotte benadrukt hij de noodzaak om mobiliteit, zowel goederen- als personenvervoer, goed mee te wegen bij beslissingen over ruimtelijke planning, zoals woningbouw.  

De voorgestelde maatregelen zijn ontworpen om de Nederlandse economie te versterken, de internationale handelspositie te verbeteren en bij te dragen aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. De Topsector Logistiek nodigt het kabinet uit om de krachten te bundelen en gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendige logistieke positie van Nederland. 


Over Topsector Logistiek

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Hierbij staat duurzaamheid en leefbaarheid centraal. De Topsector Logistiek wordt mede uitgevoerd door Connekt.