Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Veel interesse voor Outlook Zomerdag bij Connekt

Aanmelden voor

Veel interesse voor Outlook Zomerdag bij Connekt

Veel interesse voor Outlook Zomerdag bij Connekt

22 juni 2018

Leestijd ± 3 minuten

Dinsdag 12 juni vond bij Connekt de Outlook Zomerdag plaats. Daar presenteerden Connekt, TNO en CE Delft in twee parallelsessies de beide outlooks: de outlook stadslogistiek en de outlook over achterland- en continentaal goederenvervoer. De outlooks bevinden zich in verschillende stadia: de outlook over achterland- en continentaal goederenvervoer wordt binnenkort voor het eerst gepubliceerd. De resultaten van deze outlook zijn op 12 juni gedeeld met een selectie verladers, vervoerders, onderzoekers en overheidsinstanties. De eerste outlook stadslogistiek is in 2017 uitgebracht en de ontwikkeling van de tweede is onlangs gestart. Experts op het gebied van stadslogistiek werd de gelegenheid geboden te reageren op de plannen voor het uitwerken van de volgende outlook stadslogistiek.

Outlook stadslogistiek: op weg naar factor 3 in 2030
In de sessie Outlook Stadslogistiek is aandacht besteed aan de ideeën voor de volgende versie van de outlook. Na een terugkoppeling van het doel en de aanpak van de Outlook 2017 en de reacties daarop vanuit diverse consultatierondes, presenteerden Hans Quak van TNO en Eelco den Boer van CE Delft de plannen voor de Outlook 2018. Klik hier voor de presentatie. Deze versie richt zich op vier specifieke segmenten: thuisleveringen, horeca, bouwlogistiek en bevoorrading van grote retailketens. Van deze vier segmenten worden case studies uitgevoerd, zoveel mogelijk gebaseerd op praktijkgegevens. Ook kijken Connekt, TNO en CE Delft in de volgende outlook naar een kortere tijdshorizon: voor de segmenten wordt voor de periode tot 2030 in kaart gebracht welke maatregelen kunnen worden genomen om de Parijse klimaatdoelstellingen te realiseren. Factor 6 in 2050 wordt zo factor 3 voor 2030.

In de sessie werd de aanpak voor de Outlook 2018 geïllustreerd aan de hand van het segment post en pakketten / thuisleveringen. In de outlook 2017 is elektrificatie in dit segment geïdentificeerd als een van de veelbelovende maatregelen. Daarom hebben TNO en CE Delft in opdracht van Connekt eind 2017/begin 2018 een studie uitgevoerd naar de marktontwikkelingen van elektrische bestelauto’s. Anco Hoen van CE Delft presenteerde de resultaten ervan. Belangrijkste conclusie: ook in gunstige scenario’s zal het aandeel elektrische bestelauto’s naar verwachting vrij beperkt blijven. Uit de reacties van het publiek bleek dat veel behoefte bestaat aan voorbeelden, en het uitwerken van minder segmenten met meer detail sluit daarop aan. Gedurende de ontwikkeling van de Outlook 2018 is het belangrijk om te zorgen dat, hoewel de achtergrondanalyse voor de Outlook wordt uitgevoerd met wetenschappelijke methoden, de conclusies en scenario’s in concrete stappenplannen voor de overheid en markt worden samengebracht.

Outlook Hinterland and Continental Freight: op weg naar factor 6 in 2050
Naast stadslogistiek is internationaal transport, meer specifiek het achterland- en continentale vervoer, een belangrijke logistieke goederenstroom die verantwoordelijk is voor een significante CO2-uitstoot. Daarom staat ook deze sector met het klimaatakkoord van Parijs voor een grote opgave. De Outlook Hinterland and Continental Freight brengt per segment het meest aannemelijke transitiepad naar Factor 6 in 2050 in kaart. Daartoe is eerst de omvang van Hinterland and Continental Freight in Nederland becijferd. Het aandeel wegvervoer in de CO2-uitstoot in dit segment is bijzonder groot. De outlook geeft ook een overzicht van de belangrijkste trends die de komende decennia van invloed zullen zijn op Hinterland and Continental Freight. Een belangrijke ontwikkeling is de verwachte volumedaling van het segment dry bulk door de afname van het gebruik van onder meer kolen. Met name op de binnenvaart zal dit naar verwachting grote effecten hebben. Het is de vraag of de binnenvaart zich op tijd zal kunnen aanpassen aan de veranderende goederenstromen. Het publiek gaf aan het beleidsarme karakter van de Outlook te waarderen, en graag te zien dat dat karakter ook in volgende outlooks overeind blijft. Als Connekt, TNO en CE Delft erin slagen de outlook te doen ‘leven in de sector’, dan is de outlook volgens de betrokkenen een succes. Klik hier voor de presentatie.