Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Outlook Horecalogistiek: scenario’s voor minder verkeer en CO2-uitstoot in 2030

13 augustus 2020

Leestijd ± 2 minuten

De belevering van ruim 60.000 eet-, drink en overnachtingsgelegenheden in Nederland zorgen voor een flink aantal voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen. De grote diversiteit aan zowel horecagelegenheden die zich willen onderscheiden leidt tot veel verschillende leveranciers. Het is belangrijk dat voeding vers, op tijd en op het juiste moment aangeleverd wordt. Het gevolg is veel en vaak kleine leveringen, met veel bewegingen en CO2-uitstoot. Deze Outlook verkent vier scenario’s voor de reductie van deze verkeersbewegingen en de CO2-uitstoot. 

Elektrificatie grootste effect op CO2-uitstoot, maar niet op aantal verkeersbewegingen

Uit de analyse blijkt dat elektrificatie het grootste effect heeft op de uitstoot van CO2. Hiermee kan een emissiereductie van maar liefst 74% bereikt worden. Elektrificatie op zichzelf heeft geen effect op het aantal ritten, maar uitgaande van een beperkte verschuiving naar LEVV’s en cargobikes kan dit leiden tot 13% reductie van het aantal ritten.

Platform voor horecabelevering dat ook logistiek regelt

Voor het beperken van ritten is een platform voor de horecabelevering het meest effectief, indien het platform ook zorgt voor het bundelen van de leveringen van de diverse leveranciers. Het aantal ritten kan door een platform met 50% afnemen. Diverse bestelplatformen voor horecabelevering bestaan al, maar de logistieke bundeling wordt nu nog zelden door platforms verzorgd.

Foodcenter en inkoopbundeling

De effectiviteit van het scenario foodcenters is beperkter dan het scenario platform voor horecabelevering, omdat het aantal uitgespaarde ritten lager is. Inkoopbundeling leidt tot een beperkte daling van het aantal ritten en daarmee ook tot een beperkte daling van de CO2-uitstoot.Bij de realisatie van een hub zoals foodcenter of een platform voor horecabelevering heeft de gemeente een belangrijke rol. Een heeft een ruimtebeslag binnen of buiten de stad. Daardoor ontstaan er vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Waar wordt zo’n ontkoppelpunt idealiter gevestigd? Is de benodigde ruimte beschikbaar? Is er voldoende infrastructuur voor de extra vervoersbewegingen die ontstaan door het aan- en afleveren van goederen? Kortom, voor de inpassing van stadslogistiek is een verbinding met ruimtelijke ordening onontbeerlijk.

Meer weten? Lees hier de volledige Outlook Horecalogistiek of bekijk het webinar.